Categorie archieven: Uncategorized

In memoriam Jan de Haan

Begin juni ontvingen wij bericht dat Jan de Haan op 20 februari 2024 is overleden. Jan was bestuurslid van onze Stichting en is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij onze activiteiten in Kenia.

Jan werkte als beleidsadviseur bij de Besturenraad, waar hij de belangen van schoolbesturen in het christelijk onderwijs behartigde. Ik had dezelfde functie bij de besturenorganisatie in het katholiek onderwijs en leerde Jan kennen toen wij samen met overleg voerden met het ministerie van Onderwijs over de onderwijswetgeving.

Toen wij in 2001 de Stichting Elimu Holland oprichtten was Jan bereid toe te treden tot het bestuur en zich in te zetten om binnen zijn organisatie donateurs te werven voor ons project. Mede dankzij hem hadden we binnen korte tijd 100 donateurs en waren we in staat binnen vier jaar een nieuwe school te bouwen in Manda.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. We zullen hem blijven herinneren als een trouwe, loyale en vriendelijke collega. Jan is 80 jaar geworden.

Johan Gelauf

Kenia Team

Sinds begin 2023 hebben wij in Kenia een team van drie geweldige vrouwen die namens ons zorgen voor een optimaal contact met leerlingen, studenten en ouders over het verstrekken van studiebeurzen. Zij zijn onze ogen en oren in Kenia, zonder hen is het haast onmogelijk om het geld dat bedoeld is voor studiebeurzen bij de juiste personen en scholen te krijgen en om informatie te krijgen over de voortgang.

Eunice is een oude bekende. Wij hebben haar voor het eerst ontmoet in 2005 toen zij kleuterleidster was op de school in Manda. Zij was degene die ons vroeg of we haar en haar leerlingen studiebeurzen konden geven en was de eerste onderwijsgevende die met onze studiebeurs een diploma behaalde. Zij was ook de eerste kleuterleidster die van de overheid een officiële aanstelling kreeg op de school in Manda. Dankzij haar inzet is zij een krachtige en zelfstandige vrouw geworden. Zij zegt hierover zelf: I am flying!

Joyce is het hoofd van de school in Manda. Zij is onze belangrijkste schakel in het contact met de ouders. Zij informeert de leerlingen over onze stichting en het studiebeurzen project en aan het eind van het schooljaar roept zij alle ouders van de schoolverlaters bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de studiebeurzen.

Rachel werkt samen met Eunice en Joyce en richt zich vooral op het registreren van de studenten en het volgen van de studieresultaten. Aan het eind van het jaar verzamelt zij de aanvraagformulieren van de studenten, beoordeelt de aanvragen en adviseert ons aan welke studenten wij al dan niet een studiebeurs kunnen toekennen. Gedurende het jaar bezoekt zij de scholen waar de studenten zitten om de voortgang te volgen.

Eunice en Joyce krijgen geen vergoeding voor het werk wat zij doen. Wij hebben met hen afgesproken dat zij de uren die zij aan dit werk besteden bij elkaar optellen. Wij vertalen het aantal uren in geld. Dat geld besteden zij aan het onderhoud van hun school.

Hierboven zien we de reparatie van de watertank van de school van Eunice en daarnaast het onderhoud aan de schoolbanken van de Manda school

Rachel ontvangt voor haar werk een bedrag van € 60 per maand. Zij is de enige persoon in onze stichting die voor haar werk een vergoeding ontvangt.

Studiebeurzen hebben effect!

Toen wij in 2001 begonnen met het sponsoren van de school in Manda, hadden we geen idee wat we daarmee ooit zouden kunnen bereiken en of we met onze hulp het verschil zouden kunnen maken voor de kinderen van Manda. We bouwden een nieuwe school, een watertank en een technische school, maar bied je de kinderen daarmee uitzicht op een betere toekomst?

Toen de nieuwe school klaar was gingen we voor het eerst echt in gesprek met de leraren van de school en we vroegen: “Wat hebben jullie nodig om de kinderen kansen te bieden op een betere toekomst?” Kleuterleidster Eunice wist het wel: ze vroeg om een studiebeurs, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de leerlingen. Een heel goed idee, dat was de start van ons studieproject. Sinds 2006 krijgen alle kinderen van Manda die dat willen en kunnen doorstuderen een studiebeurs van onze stichting.

We zijn nu bijna 20 jaar verder en we hebben aan ruim 700 leerlingen één of meer jaren een studiebeurs verstrekt. Dat is op zichzelf een enorme prestatie, maar helaas hadden we geen zicht op het effect van onze hulp. Hoeveel leerlingen maken de school af, hoeveel krijgen daarna een baan, hoeveel leerlingen hebben de school voortijdig verlaten en waarom?

Het was onmogelijk om de leerlingen op afstand vanuit Nederland te kunnen volgen. Daar is sinds dit jaar verandering in gekomen. We hebben een team van drie geweldige vrouwen in Kenia die ons helpen bij de uitvoering van dit project. Zij zijn onze ogen en oren in Kenia geworden: Eunice, de kleuterleidster waarmee we sinds 2006 contact hebben gehouden; Joyce het hoofd van de school in Manda en Rachel.

Rachel is werkt sinds mei 2023 voor onze Stichting. Zij zorgt voor de registratie van de studenten die deelnemen aan ons project en houdt toezicht op hun studievorderingen en resultaten. Dit jaar heeft zij in beeld gebracht welke leerlingen aan het eind van 2023 met hun studie zijn gestopt en wat de reden is dat zij de school hebben verlaten. Hieronder een overzicht.

In 2023 zaten 159 leerlingen in ons project, aan het eind van het jaar verlieten 63 leerlingen de school:
• 15 leerlingen gingen van school zonder diploma, maar vonden wel werk
• 3 leerlingen behaalden een diploma en vonden werk
• 21 leerlingen behaalden een certificaat (technisch onderwijs) en vonden werk
• 20 leerlingen verlieten de school omdat zij geen geld hadden om verder te leren
• Van 4 leerlingen is niet bekend waarom ze de school verlieten en waar zij zijn gebleven
Deze gegevens tonen dat 39 van de 63 schoolverlaters werk hebben gevonden: 62%.
Wij vinden dit een mooi resultaat!

Opnieuw beginnen

Het ziet er naar uit dat de toiletgroep in de komende weken wordt afgebouwd, zodat we aan Wilde Ganzen kunnen rapporteren dat het project klaar is. Het wordt gebouwd conform de normen die de Keniaanse overheid stelt. Catherine heeft me gemeld dat het gebouw dat er nu staat slecht is gebouwd, ze zal de muren en het dak opnieuw moeten opzetten. Het is echt een puinhoop. De extra kosten die we moeten maken bedragen € 3.500. Een tegenvaller! We hebben gelukkig nog wel een reserve, maar die is hiermee zo goed als weg. Gelukkig zijn jullie trouwe donateurs, dus ik denk niet dat ons studiebeurzenproject in de problemen komt. Ik hou jullie op de hoogte!

Teleurstelling en opluchting

In maart hebben we jullie geïnformeerd over de stagnatie met de bouw van het toiletblok. De communicatie met Mohamed was zeer gebrekkig en we hebben alle betalingen, ook van de studiebeurzen stopgezet tot we meer duidelijkheid zouden krijgen wat er aan de hand is. Deze week was Janny Wolters, de voorzitter van onze stichting, op bezoek in Kenia en zij heeft Manda bezocht om te kijken hoe het bouwproject er voor staat. Het is kort gezegd een drama! Het toiletblok is half klaar, er is een afvaltank gegraven en gemetseld, er staat een gebouwtje, maar het is totaal niet af. Geen deuren, ruwe muren, vloeren en geen sanitair. In het contract met Wilde Ganzen is vastgelegd dat de bouw voor 31 oktober 2021 moet worden afgerond. Mohamed heeft er een puinhoop van gemaakt. We hebben zowel het bouwproject als het studiebeurzen programma bij hem weggehaald.

Janny in gesprek met Mohamed, Catherine (architect) en Samuel (Headteacher)

Het goede nieuws is dat Janny orde op zaken heeft gesteld. Ze heeft een bij ons bekende aannemer in de arm genomen, een zeer capabele vrouw die het werk voor 31 oktober gaat afmaken. Zij zal een begroting voorleggen van de kosten die zij denkt te gaan maken. Gelukkig hebben we nog een kleine reserve om deze tegenvaller op te vangen.

Bij de gesprekken met Mohamed en de aannemer was ook het nieuwe schoolhoofd, Mr. Kalama, aanwezig. We hebben hem gevraagd het studiebeurzen programma over te nemen.

Binnenkort meer informatie over de oplevering van het toiletblok.

Jaarverslag 2020

Jullie hebben al een tijd niets meer van ons gehoord. Dat komt omdat de communicatie tussen Nederland en Kenia is verstoord, het contact met Mohamed is minimaal. Daardoor konden we geen nieuwe informatie geven over onze activiteiten in Kenia. De oorzaak laat zich raden, maar we hebben de indruk dat de bouw van de toiletgroep stagneert als gevolg van problemen met de aannemer. En dat gaat natuurlijk over geld. Op dit moment is er minimaal contact, maar Mohamed kan of wil niets zeggen over wat er werkelijk speelt.

We hebben op dit moment onze activiteiten stopgezet. We willen eerst horen wat er aan de hand is voordat we weer geld investeren in de opleiding van de leerlingen. Momenteel doen de leerlingen van groep 8 hun (uitgestelde)n eindtest, daarna beginnen de inschrijvingen op de middelbare scholen weer.

Hierbij treffen jullie het jaarverslag 2020 aan. Een uitgebreide versie kunnen jullie downloaden op de pagina ANBI gegevens.

Aan de slag

Deze week ontvingen we bericht van Wilde Ganzen dat het geld voor de bouw van het toilettenblok is overgemaakt naar Kenia. Dat stagneerde nog even, omdat we het rekeningnummer van Mohamed hadden opgegeven om het geld op te storten. Maar Wilde Ganzen stort projectgeld nooit op een privé rekening. Dat is heel begrijpelijk, omdat zij een privé persoon moeilijk ter verantwoording kunnen roepen. We hebben contact gelegd met de school. De school heeft volledige medewerking toegezegd en zal het geld, zodra het binnen is, ter beschikking stellen aan Mohamed. En dan… aan de slag!

Een nieuw toiletblok

Deze week ontvingen we bericht van Wilde Ganzen dat onze projectaanvraag voor het bouwen van een toiletblok bij de school in Manda is goedgekeurd! Dat is goed nieuws. Onze donateurs hebben € 1.750 bijeengebracht, Wilde Ganzen legt hetzelfde bedrag erbij. Daarmee kan de aannemer aan de slag. Mohamed is onze man in Kenia die erop zal toezien dat het werkzaamheden correct worden uitgevoerd. Dat zal in de komende drie maanden gebeuren en hij houdt ons op de hoogte van de vorderingen. Fijn dat we met jullie steun de kinderen van Manda weer hebben kunnen helpen.

Hoera!

Mijn oproep om steun voor de bouw van een toilettenblok bij de school in Manda was niet gericht aan dovemansoren. Tot nu toe is er € 1.750 binnengekomen. Dit is ongeveer de helft van het geld dat nodig is voor het bouwen van een nieuw toilettenblok. 

Ik heb enkele weken geleden contact opgenomen met Wilde Ganzen, nadat ik vernomen had dat zij sinds enige tijd geld beschikbaar voor kleine projecten zoals het onze. Het is daarna snel gegaan. Ik heb inmiddels drie on-line gesprekken met Wilde Ganzen achter de rug waarin onze projectaanvraag heb besproken. Deze week stuur ik de aanvraag naar Wilde Ganzen. Als zij de aanvraag goedkeuren kunnen we verwachten dat zij het bedrag van € 1.750 verdubbelen. We wachten af, maar het ziet er goed uit!

Bedankt voor jullie steun!

€ 1.200

Een week geleden vroeg ik aandacht voor de ingestorte toiletten op de school in Manda. Mijn vraag om jullie steun voor het bouwen van een nieuw toiletblok heeft na een week al ruim € 1200 opgebracht. Hartelijk bedankt!

Toiletten ingestort

De afgelopen weken had ik intensief contact met Mohamed over een probleem op school. Door de hevige regenval zijn het toilet van de leraren en een toilettenblok van de meisjes ingestort. Dat betekent dat alle 535 leerlingen gebruik moeten maken van de resterende 7 toiletten.

De overheid stelt eisen aan het aantal toiletten dat op de school beschikbaar moeten zijn, maar heeft geen geld om die te betalen. Voor elke 25 meisjes en 35 jongens moet er een toilet zijn. Voor Manda betekent het dat er ongeveer 21 toiletten moeten zijn. De ouders hebben ook geen geld om toiletten te bouwen. 

Ik leg dit probleem aan jullie voor met de vraag of jullie nog ergens een ‘potje’ hebben of een stichting kennen, die bereid en in staat is om geld te geven om toiletten te laten bouwen voor Manda.

Mohamed heeft inmiddels met een aannemer gesproken. Het bouwen van een toiletblok met 7 toiletten, twee urinoirs en een aantal wasbakken kost ongeveer € 3500. Wie kan helpen?

Mohamed

Deze week had ik uitgebreid contact met Mohamed. Ik ken hem sinds 2008 toen hij inspecteur was van onze school in Manda. Een energieke man die tijdens een vergadering met de ouders van de school op de tafel kon springen om de ouders aan te spreken om zich in te zetten voor hun school, hun eigen school in Manda! Dat waren ze niet gewend, onderwijs had niet veel prioriteit. De meeste ouders waren analfabeet en de toekomst van hun kinderen lag vooral op het erf rond hun huis. Zijn oproep had effect, steeds meer ouders stuurden hun kinderen naar school. Toen wij in 2000 voor het eerst op school kwamen, telde de school nog geen 200 leerlingen. Nu in 2020 zijn het er 520!

Later kwam ik Mohamed weer tegen als deelnemer van de workshops die ik namens Teachers4Teachers verzorgde voor alle 14 inspecteurs in ons gebied. Het ging in die workshops vooral over de kwaliteit van de scholen, hoe je die kunt meten en bevorderen. Vijf jaar lang was hij een trouwe bezoeker van die workshop en toen ik in 2015 stopte met het werk voor Teachers4Teachers ging Mohamed met pensioen.

We hebben daarna nog regelmatig contact gehad. Ik kon niet veel voor hem betekenen, totdat we in 2018 stopten met de projecten van Justus. Mohamed kwam weer in beeld en hij bood zijn diensten aan om voor onze stichting de studiebeurzen te verdelen onder de leerlingen van Manda. Hij doet dat serieus en goed en langzamerhand krijgen we meer in beeld hoe lang de leerlingen op school blijven en wat hun resultaten zijn.

Deze week hebben we elkaar verteld over onze families. Hij stuurde mij een foto van zijn huis waar hij met zijn vrouw, twee dochters en 7 kleinkinderen woont. Zijn beide dochters werken als kleuteronderwijzeres in het primair onderwijs. Zij zijn beide gescheiden en omdat zij niet in de buurt werken, zorgen de grootouders voor de kinderen. Op de foto staat Mohamed rechtsachter, zijn vrouw Mgeniwith zit rechts vooraan. Mohamed heeft ook twee zoons.

76

In januari zijn 76 leerlingen van Manda met een studiebeurs van Elimu Holland aan een nieuw schooljaar begonnen op een secondary school. Van die 76 leerlingen zitten 41 leerlingen op een kostschool, zij krijgen van Elimu Holland een studiebeurs van 6.000 shilling (ongeveer € 60) voor het schooljaar 2020. De overige 35 leerlingen zitten op een dagschool, zij hebben 2.500 shilling (ongeveer € 25) ontvangen van onze Stichting. Deze 76 leerlingen zijn als volgt over de leerjaren verdeeld:

Starters 2020 (klas 1): 17

Starters 2019 (klas 2): 17

Starters 2018 (klas 3): 19

Starters 2017 (klas 4): 4

Starters 2016 (klas 4): 2

Niet van Manda: 17

Dankzij jullie support kunnen deze leerlingen weer een jaar vooruit!

Jaarverslag 2019

Elimu Holland ondersteunt leerlingen van Manda die naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij komen in aanmerking voor een studiebeurs en daarmee biedt Elimu Holland hen een kans op een betere toekomst. 

Mohamed Mwakuona, oud-inspecteur van de Manda Primary School beheert namens Elimu Holland het Studiefonds in Kenia. Hij organiseert bijeenkomsten op de Primary School waarop hij met de leerlingen bespreekt aan welke eisen zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een studiebeurs en hoe zij zich kunnen aanmelden. Om te kunnen deelnemen stellen we de volgende voorwaarden:

 • Inschrijving op een secondary school of een polytechnische school
 • De studiebeurs bedraagt tenminste Ksh 5,000, met een maximum van 50% van het schoolgeld
 • Alle leerlingen die zich inschrijven voor klas 1 kunnen deelnemen aan het project
 • De leerlingen in klas 2, 3 of 4 moeten een score hebben van C+ of hoger
 • De deelnemers zijn bereid vrijwilligerswerk te doen voor de gemeenschap.

Mohamed inventariseert aan het eind van elk jaar de resultaten van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

In 2019 hebben 63 leerlingen een studiebeurs ontvangen, waarvan:

 • 22 leerlingen in klas 1
 • 17 leerlingen in klas 2
 • 6 leerlingen in klas 3
 • 3 leerlingen in klas 4
 • 15 leerlingen niet Manda

Geen nieuws goed nieuws

Het jaar 2019 was het jaar van een nieuwe start of zo je wilt een doorstart. Eind 2018 hebben we alle projecten in Manda beëindigd om ons in 2019 helemaal te focussen op het vergroten van de onderwijskansen voor de leerlingen van Manda. Wij geven elke leerling van Manda de kans om door te leren, hetzij op de polytechnische school hetzij op de secundary school. Leerlingen die willen doorleren krijgen van ons een bijdrage in de studiekosten. In 2019 hebben 63 leerlingen daarvan gebruikt gemaakt en per leerling gemiddeld € 44 ontvangen. 

We zijn dit jaar ook in zee gegaan met Mohamed Mwakuona, een oud-onderwijsinspecteur die we kennen uit de periode dat ik actief was voor Teachers4Teachers. Hij zat in de groep inspecteurs waarvoor ik samen met een collega vijf jaar lang workshops organiseerde over kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs in ons gebied in Kenia.

Het contact met Mohamed loopt via de mail en via WhatsApp. Binnenkort gaan we weer intensief met elkaar overleggen over:

 • de evaluatie van de resultaten van de studenten in 2019
 • de resultaten van de leerlingen van groep 8 eind 2019 (nieuwe deelnemers) 
 • de hoogte van de bijdrage per leerling in 2020 (maatwerk)

In november doen alle leerlingen van groep 8 mee aan het schoolonderzoek. In januari en februari worden de bijdragen voor 2020 vastgesteld.

Dankzij jullie donaties in 2019 hebben we op 1 januari voldoende geld op onze rekening om alle leerlingen een kans te geven op deelname aan het vervolgondewijs.

Education is Future!

Nieuwe bezems


Wat het WhatApp toch een makkelijk communicatie middel! Dankzij WhatsApp heb ik de laatste maanden intensief contact gehad met Mohamed Mwakuona. Hij heeft zich goed ingewerkt in het studiefonds. We hebben de kinderen die tussen 2015 en 2018 de Manda Primary School hebben verlaten teruggevonden op de lijsten van klas 8. Mohamed heeft alle leerlingen aangewezen die een verzoek hebben gedaan om een studiebeurs te krijgen. Inmiddels hebben 62 leerlingen een studiebeurs ontvangen. Hieronder een overzicht.

 • 2018: 32 leerlingen verlieten de school, waarvan17 met een studiebeurs
 • 2017: 43 leerlingen verlieten de school, 19 leerlingen hebben een studiebeurs
 • 2016: 46 leerlingen verlieten de school, 8 leerlingen hebben een studiebeurs
 • 2015: 36 leerlinge verlieten de school, 2 leerlingen hebben een studiebeurd
 • Verder hebben nog 16 leerlingen een studiebeurs gekregen die niet van Manda komen

Mohamed heeft in zijn ijver 16 leerlingen een studiebeurs toegekend die volgens onze gegevens niet van Manda komen. Dat is niet volgens de afspraken. We zullen de studiebeurzen dit jaar niet terugvorderen, maar volgend jaar komt daar een einde aan.

Verder is Mohamed begonnen met de kinderen van Manda het land rond de school te bewerken om daar mais te planten. Het is een poging om de kinderen en studenten van Manda te betrekken bij het werken voor de community. Hij heeft er zin in!

Kenia is heerlijk warm

De reacties op het boek ‘Kenia is heerlijk warm’ zijn overweldigend. Naast alle aardige en complimenteuze reacties vond ik deze het meest treffend: ‘mooi boek, je project heeft zo een gezicht gekregen!’ Dat was precies de bedoeling. Ik wilde voor mezelf en voor al die trouwe donateurs en vrienden laten zien, waar zij al die jaren in geïnvesteerd hebben. Hieronder nog een aantal treffende reacties.

 • Al lezend waan je je ter plekke, je zet de schijnwerper mooi op al die goede mensen die iets doen voor kinderen die niet zo bevoorrecht zijn, althans in onze ogen.
 • Het ziet er prachtig uit en in heldere taal geef je aan wat er allemaal aan te pas kwam om het project van de grond te krijgen en verder uit te bouwen.
 • Ik heb het in één adem uitgelezen. Met een enorme glimlach van herkenning, maar soms ook met een traan in mijn ogen.
 • Wat een prachtig document, een mooi testament over jouw aanwezigheid en grote betekenis voor Manda en T4T.
 • Zo heerlijk “warm” geschreven met een positieve en optimistische teneur.
 • Wat een leuke opzet, bijzonder project en bijzondere mensen beschrijf je op een mooie en toegankelijke manier. 
 • Het is echt een feestje om te lezen.
 • Wat een prachtig boek, ik ben begonnen met lezen, het leest heel makkelijk.
 • Wat is het een mooi boek geworden, prachtige uitvoering met die foto’s. Daar kan je trots op zijn.
 • Wat een mooi stukje levenservaring met veel warme emoties. 
 • Wat een leuk boekje, ik heb het met veel plezier gelezen, dat stukje over je vader vond ik erg mooi.
 • Wat een tijd, wat een herinneringen. Het heeft me veel gebracht.
 • Het boek geeft me nu al meer inzicht over de start van T4T dan ik tot nu toe had als nieuw bestuurslid.
 • Bedankt voor het mooie boek! Heel erg bijzonder en wat een mooi resultaat.
 • Indrukwekkende terugblik en afsluiting van je Kenia tijd! Complimenten.
 • Bedankt voor het mooi geschreven boek, mooie foto’s en een goede weergave van jullie werk daar.
 • Ik heb het met plezier gelezen. Ik merk dat je het met veel enthousiasme en liefde hebt gemaakt.
 • Wat een prachtig boek, nog niet helemaal gelezen. Maar het is geweldig. Prachtig.
 • Lieve schrijver, wat een prachtig boek!! Ben trots met en op je.
 • Hartelijk dank voor het schitterende boek, mooi warm en ontroerend omschreven!
 • Wat een prachtig boek lag in de bus. Mooie uitvoering en schitterende foto’s.
 • Het boek ziet er niet alleen prachtig uit, het is echt heel bijzonder. Bedankt!
 • Wat ben je toch een bijzonder mens. Vanmorgen met veel verbazing jouw boek in een ruk uitgelezen. Zo veel “o ja’s” geuit. Het is trouwens een prachtige lay-out.
 • Wat een geweldig boekje met veel herkenbare situaties.
 • Het is bijzonder om te lezen en twee fijne vakanties te herbeleven.

Studiebeurzen 2019

De studiebeurzen 2019 zijn overgemaakt naar Kenia. Dit jaar komen 58 leerlingen in aanmerking voor een studiebeurs van Elimu Holland. Het heeft nogal wat tijd en moeite gekost om precies in beeld te krijgen hoe het nu precies zit met het schoolgeld, want er waren berichten dat de overheid vanaf dit jaar het schoolgeld betaalt en dat de leerlingen dus niet meer zelf hoeven bij te dragen. Dat is ten dele waar, de overheid betaalt € 200 per leerling.

Vervolgens was onze vraag hoe hoog het schoolgeld per school momenteel is. Voorheen liep de hoogte van het schoolgeld per school nogal uiteen: tussen de € 100 en € 500 per leerling per jaar afhankelijk van de kwaliteit van de school en of er sprake is van een internaat.  

Mohamed heeft deze gegevens allemaal op een rij gezet. Het schoolgeld bedraagt op de meeste scholen thans ongeveer € 400. Als we daarvan de bijdrage van de overheid aftrekken resteert voor de leerlingen een bedrag van € 200. Dat is veel hoger dan we gedacht hadden. Met ons studiefonds kunnen we die kosten enigszins verlagen. Wij hanteren daarbij als vuistregel dat wij nooit meer dan 50% bijdragen. Op basis van ons beschikbare budget is in 2019 de maximum bijdrage van Elimu Holland € 55.

Het financiële plaatje voor 2019 ziet er uit als volgt:

Kosten schoolgeld 58 leerlingen: € 21.000 (100%). Bijdrage overheid: € 11.000 (52%)

Eigen bijdrage leerlingen: € 10.000 (48%), waarvan Elimu Holland € 3.000 betaalt.Bedankt!

Na ons bericht over de nieuwe start hebben we veel positieve reacties ontvangen. We hebben een laptop en drie telefoons ontvangen! Daarmee kan Mohamed aan de slag.

Inmiddels is ons banksaldo gestegen tot € 3.000 zodat we in januari over voldoende middelen beschikken om in 2019 het verstrekken van studiebeurzen voort te zetten.

We zijn nu 18 jaar actief in Kenia, ik vond het tijd om terug te kijken op onze activiteiten en wat we in die jaren geleerd hebben. Daarover schrijf is een boekje. We waren in 2000 voor het eerst in Kenia om het project van Jan Verkaart te bekijken. Een jaar later bezocht Jan Verkaart de school in Manda om te bekijken of deze school in aanmerking kon komen voor zijn project. Hij vond een lemen gebouwtje waar kinderen op de grond of onder een boom zitten om les te krijgen. Na zijn terugkomst vroeg hij ons of wij de sponsor wilde worden van deze school.

 

Een nieuwe start

Op 1 september hebben we afscheid genomen van Justus, onze man in Manda. De projecten die hij sinds 1 januari 2017 is gestart, hebben niet geleid tot het gewenste resultaat.

We zullen geen nieuwe projecten meer ondersteunen, maar ons alleen nog richten op het beschikbaar stellen van studiebeurzen voor de kinderen van Manda.

We hebben Mohamed Mwakuona bereid gevonden om de studiebeurzen in Manda te gaan verdelen. Ik ken Mohamed uit de tijd dat wij regelmatig in Kenia waren. Hij is gepensioneerd inspecteur van het onderwijs die ook onze school in Manda onder zijn hoede had. We houden contact met hem via Whatsapp, maar ook via de Kidscare organisatie die het eerste contact met hem hebben gelegd. We zijn Gerard en Lisette Geenen bijzonder dankbaar dat zij hierin hebben bemiddeld.

Dankzij de steun van onze trouwe donateurs hebben we jaarlijks ongeveer € 3.500 te besteden. Momenteel hebben we € 2.000 in kas, de komende maanden verwachten we nog een aantal jaardonaties, zodat we voor het nieuwe schooljaar op 1 januari over voldoende middelen beschikken de studiebeurzen voor onze leerlingen in Manda.

Focus op onderwijs

Sinds 1 januari van dit jaar is het contact met Justus, onze partner in Manda, ronduit slecht. Onze talloze pogingen om zicht te houden op zijn activiteiten en de financiën van zijn project waren tevergeefs. Na 8 maanden hebben we besloten de betalingen aan Justus en zijn project stop te zetten. We hebben hem dat begin augustus gemeld en ontvingen vervolgens een bericht waarin hij meldde vijf moeilijke maanden achter de rug te hebben met familieperikelen. Helaas, we hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt.

We gaan door met ons Studiefonds. Onze ervaringen in Kenia hebben geleerd dat het verstrekken van studiebeurzen een goede mogelijkheid biedt om te investeren in de toekomst van de kinderen van Manda. We hebben sinds 2006 aan 246 leerlingen een studiebeurs verstrekt. Thans, medio 2018 zijn er 49 leerlingen die op de secundary school zitten met een studiebeurs van onze Stichting. Jaarlijks besteden we hieraan ruim € 3.000.

Vanaf nu richten we onze focus helemaal op het verstrekken van studiebeurzen. De studiebeurzen van 2018 zijn netjes verdeeld, we gaan op zoek naar een partner in Kenia om de uitgifte van studiebeurzen vanaf 2019 op een effectieve en verantwoorde wijze voor onze Stichting uit te voeren.

Tevens willen we beter in beeld brengen wat deze studiebeurzen concreet hebben opgebracht, wat de resultaten zijn.

We hopen van harte dat jullie ons blijven steunen voor dit mooie doel!

Evaluatie 2018

Nadat we in 2011 met het schoolproject in Manda zijn gestopt, zijn we in zee gegaan met Justus Mulwa, een jongen van Manda die grote plannen had om het welzijn van zijn community te verbeteren. Nu, bijna 6 jaar later, kijken we terug op de resultaten. Het afgelopen jaar was niet zo’n succes en ook de communicatie met Justus is matig. We hebben onze samenwerking geëvalueerd. Hieronder onze analyse en de conclusie. De volledige evaluatie kun je downloaden op onze website onder de kop ANBI.

Analyse projecten

Elimu Holland heeft na het afsluiten van het schoolproject in 2011 de ondersteuning van de gemeenschap van Manda voortgezet langs twee lijnen:

 • Het studiefonds
 • Het stimuleren van veelbelovende projecten om het welzijn van Manda te verbeteren.

Het studiefonds loopt goed, praktisch alle schoolverlaters maken er gebruik van. Dat betekent dat alle leerlingen van Manda een faire kans krijgen om door te leren of een vak te leren.

Het stimuleren van veelbelovende projecten is ten dele succesvol gebleken. De apotheek en de IT shop leveren een bijdrage aan het welzijn en de economische ontwikkeling van de gemeenschap. Het aanleggen van een drinkwaterreservoir is mislukt, ook het kippenproject stagneert en levert niet het gewenste resultaat. Het lijkt er op dat Justus niet in staat is de bevolking mee te krijgen in de door hem geïnitieerde projecten.

Conclusie

Elimu Holland neemt met ingang van 21 januari 2018 niet langer deel aan de activiteiten van de organisatie van Justus en trekt zich als aandeelhouder en sponsor terug: er worden geen projecten meer gesubsidieerd. Dit betekent ook dat de honorering van Justus Mulwa als projectleider met ingang van 1 januari 2019 wordt stopgezet.

Elimu Holland wil het studiefonds voortzetten en de kinderen van Manda een kans blijven bieden op voortgezet onderwijs. Over de uitvoering van het studiefonds ter plaatse zal Elimu Holland met Justus afstemmen in hoeverre hij hierin een rol kan en wil spelen en de voorwaarden waaronder dat zal plaatsvinden.

Focus 2018

We hebben in december een paar keer uitgebreid gesproken met Justus over de lopende projecten. We zijn tevreden over hoe het studiefonds loopt en ook de IT-shop doet het ook goed. Die maakt maandelijks een winst van € 100. Het kippenproject is moeizaam op gang gekomen en er zijn slechts 6 bewoners die ermee aan de slag zijn gegaan. Wij vinden dat hij onvoldoende en niet tijdig met ons heeft gecommuniceerd over de strubbelingen.

Uit zijn verhaal blijkt ook dat de druk op hem vanuit de gemeenschap groot is. De meeste mensen (60%) zijn positief over zijn plannen, maar er zijn er ook die meer verwachten dan wij willen geven. Over het samenwerken op basis van 50-50 zoals wij al jaren doen, zijn ze niet tevreden. Justus vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij vindt het idee om samen te werken met een sparring partner / coach die hem hierbij kan steunen een goede gedachte.

In 2018 zullen we de focus leggen op het studiefonds. Voor andere projecten stellen we alleen geld beschikbaar onder twee voorwaarden:

 • er ligt een aanvraag met een concreet plan op basis van onze 50-50 aanpak
 • er is geld beschikbaar om een dergelijk plan te financieren

Eind januari hebben we weer video contact met Justus. We hebben hem ook gevraagd een korte rapportage op te stellen voor onze donateurs.

Hieronder het Financieel Verslag 2017.

Helaas hebben we de begrote inkomsten (€ 7.500) uit donaties  niet gerealiseerd. De inkomsten waren € 1.500 minder. De uitgaven zijn € 250 binnen de begroting gebleven. Het resultaat is – € 1.275.

Spannend

De afgelopen week hebben we twee keer via WhatsApp een videochat met Justus gehad.

Het contact met Justus was de laatste weken niet goed en we konden er niet achter komen hoe dat kwam. We hadden weinig informatie over de voortgang van het kippenproject en we ontvingen geen financiële updates meer. Die hebben we nu ontvangen.

Het Studiefonds loopt goed. We hebben een goed overzicht van de studenten die een beurs krijgen en de resultaten die zij boeken. We hebben nog geen goed zicht op de activiteiten die Justus met de studenten organiseert om kleine projectjes uit te voeren ten behoeve van de gemeenschap. Een ander minpunt is dat de studenten op de polytechnische school geen beurs hebben gekregen, dat willen we recht zetten.

De IT-shop loopt goed: de opbrengsten voor het kopiëren, printen en lamineren van documenten is ver boven de verwachtingen. Fotografie en computercursussen lopen redelijk goed. Over het hele jaar is een winst geboekt van bijna € 1.000 (23% van de omzet).

Onze vermoedens rond het kippenproject blijken te kloppen. Het project komt moeizaam van de grond. De deelnemende bewoners zijn niet serieus genoeg met het project bezig of hebben geen geld om een kippenren te bouwen. Justus heeft er moeite mee om dit toe te geven. Het staat er alleen voor, wij denken dat hij het moeilijk vindt om alle problemen in zijn eentje te moeten oplossen.

We willen heel graag dat Justus doorgaat met deze drie projecten, dat is in het belang van de kinderen van Manda! We zijn wel kritisch ten aanzien van het kippenproject. We hebben Justus gevraagd (opgedragen) contact op te nemen met George Baya, een van de managers van Kidscare, een (Nederlands-Keniaans) project dat in de buurt van Manda wordt uitgevoerd. George is economisch geschoold en bereid Justus te helpen als sparringpartner. We hebben gevraagd om voor 1 januari een uitgebreide evaluatie over 2017 te sturen en voorstellen hoe verder te gaan in 2018.

We hebben er vertrouwen dat Justus met hulp van George verder kan. Binnenkort meer informatie.

Hoe gaat het met Justus?

Het jaar loopt ten einde. We zullen jullie de komende weken nader informeren over hoe het gaat met het project van Justus in Manda. Wij weten dat het project met de studiebeurzen goed verloopt. Het daarvoor beschikbare budget (€ 3.000) is aan de betreffende leerlingen en scholen uitgekeerd.

Ook de IT shop loopt goed, de inkomsten stijgen en Justus breidt zijn activiteiten langzaam uit.

We weten niet hoe het gaat met twee andere projecten: het kippenproject en het vrijwilligers project. We hebben inmiddels wel signalen ontvangen van Justus dat hij tegenslagen heeft, maar weten niet precies wat en hoe. Daarover later meer.

Voor het komend jaar willen we in elk geval doorgaan met de studiebeurzen. Dit is voor ons het belangrijkste project. Daarvoor hebben we op dit moment ongeveer € 2.000 in kas. Wij hopen en verwachten dat we op 1 januari beschikken over voldoende middelen om dit project en mogelijk andere projecten te kunnen voortzetten.

Tussenstand

Dit jaar startte Justus een eigen onderneming met als belangrijke doelen voor de komende vijf jaar:

 • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
 • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
 • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
 • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Elimu Holland is een van de aandeelhouders van zijn onderneming en heeft toegezegd in 2017 ongeveer € 7.000 bij te dragen:

 • € 2.500 personeelskosten
 • € 3.000 studiebeurzen
 • € 1.500 project investeringen

Halverwege het jaar hebben we aan donaties bijna € 3.600 ontvangen, bijna € 2.900 van onze vaste donateurs en ik heb ruim € 700 ontvangen als vergoeding voor het uitvoeren van klusjes.

We hebben tot nu toe ruim € 6.000 uitgegeven, € 3.000 aan studiebeurzen, € 1.300 aan personeelskosten,  € 1.400 projectinvesteringen en de rest aan organisatiekosten.

Bart heeft afgelopen zondag uitgebreid met Justus gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de projecten: de IT shop en het kippenproject. Voor de ontwikkeling van de IT shop is een nieuwe printer noodzakelijk.  Hij wil IT shop uitbreiden met een servicepunt voor opnames, deposito’s en betalingen met de mobiele telefoon. We willen hem daarbij graag helpen, want deze service is een Kenia volop in ontwikkeling. Deze service is financieel aantrekkelijk en trekt bovendien veel klanten naar de IT shop.

Jullie allemaal bedankt voor jullie steun in het afgelopen halfjaar!

Persoonlijk nieuws: een baby!

Er is groot persoonlijk nieuws voor Justus Mulwa. Hij en zijn vrouw Abigail hebben een prachtige baby gekregen: Samuel. Op 5 mei zijn moeder en zoon uit het ziekenhuis ontslagen. Het gezin maakt het uitstekend!
In Manda, Kenia is inmiddels het regenseizoen begonnen en dat had het land hard nodig.

De eerste maanden van dit jaar is er weer van alles gebeurd in Manda. Een korte update:

De IT-shop loopt goed. Er komen gestaag inkomsten binnen en dat is exact wat we willen bereiken: zelfredzaamheid. In gesprekken gaan we de komende weken onderzoeken op welke wijze we die inkomsten nog kunnen verhogen. Momenteel levert de IT-shop kopieerwerk, printwerk, telefoonapparatuur etc. Maar er worden ook computertrainingen gehouden. En door de aanloop is zelfs wat te verdienen door blikjes frisdrank te verkopen.

Het kippenproject nadert een belangrijke mijlpaal. Afgelopen weken is veel werk verzet om huisvesting te maken voor de kippen en de er zijn inmiddels heel wat kippen in huis. Er wordt momenteel nagedacht om een broedmachine aan te schaffen. Uiteindelijk moet de verkoop van kippen en eieren zo na de zomervakantie in gang gaan. Spannende momenten.

Tenslotte is er een Carrieredag gehouden in Manda voor de scholieren van de secondary school. Dit is een inspirerende dag geworden met presentaties over carrière kiezen, discipline, relaties etc. Ook zijn de de nieuwe (aangescherpte) regels voor studiebeurzen uitgelegd. De studenten komen nu in aanmerking voor een studiebeurs als ze boven de gestelde norm komen met hun prestaties.

Vijfjarenplan

Op 31 december 2016 heeft Justus zijn driejaren project af. Hieronder kort de belangrijkste resultaten:

 • het aantal ziektegevallen is met meer dan 35% gedaald (doel was -20%)
 • driekwart van de gezinnen beschikt over een eigen latrine
 • de apotheek loopt goed met maandelijkse netto opbrengst van € 70
 • de IT shop loopt goed met een maandelijkse netto opbrengst van € 120
 • het studiefonds loopt goed, Justus heeft enkele verbeteringen voorgesteld
 • het drinkwater project is mislukt

Op 1 januari start Justus met een commercieel bedrijf waarin hij al zijn activiteiten onderbrengt. De overheid stelt nieuwe regels aan het instandhouden van apotheken. Justus moet de apotheek per 1 januari overdragen aan een gecertificeerde apotheker.

De commerciële activiteiten moeten leiden tot meer economische activiteiten en meer inkomen voor de gemeenschap. Een 30-tal boeren worden betrokken bij de kippen farm, waardoor zij in staat zijn meer inkomen te genereren. De eerste commerciële activiteiten van het bedrijf zijn:

 • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
 • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
 • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
 • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Aan het eind van deze vijf jaar moet zijn bedrijf zoveel omzet genereren dat het zelfstandig verder kan. Elimu Holland heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf van Justus met een looptijd van 5 jaar. Elimu Holland is aandeelhouder en stelt in 2017 een bedrag beschikbaar van € 350 per maand. Jaarlijks neemt deze bijdrage met 20% af. Na vijf jaar staat het bedrijf op eigen benen.

Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2016 op de ANBI pagina.

 

Nieuwe donateurs

De folder die we in oktober aan al onze vrienden hebben verzonden heeft veel reacties opgeleverd. Een greep uit de reacties:

 • Mooie folder!
 • Wat hebben jullie veel bereikt!
 • De folder geeft een goed beeld van wat jullie doen
 • Ik wil wel donateur worden, waar staat het bankrekeningnummer?

We hebben er 5 nieuwe donateurs bij en de folder heeft tot nu toe € 750 extra opgeleverd. We hebben inmiddels in totaal 50 donateurs. Bedankt voor jullie reacties!

Onze bankrekening: NL31 RABO 0129 9979 27

 

6 laptops voor de IT Shop

Op vrijdag 14 oktober heeft Justus 6 laptops ontvangen voor de IT Shop. Deze (gebruikte) laptops waren door collega’s van Bart beschikbaar gesteld. We konden ze meegeven aan een groep leraren die met Teachers4Teachers twee weken geleden naar Kenia zijn vertrokken.

20161013_154356

Justus gaat deze laptops geschikt maken voor gebruik in Kenia. Hij beschikt nu over 8 laptops en kan daarmee cursussen geven voor jongeren in Manda en omgeving. Het zijn cursussen over het gebruik van Windows programma’s als Word en Excel.

Bedankt aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Justus heeft nieuwe plannen, wie helpt hem verder?

Deze week hebben we de nieuwe folder aan al onze donateurs gestuurd. In de folder een overzicht van alles wat we in de afgelopen 15 jaar in Kenia hebben bereikt. Je vindt daarin ook wat Justus de komende jaren van plan is. Als je de folder hebt gelezen, gooi hem dan niet weg, maar geef hem door aan vriend of kennis die mogelijk geïnteresseerd is en Justus ook wil steunen.
Alvast bedankt!

img_6892

Chicken House

Afgelopen maand zijn wij (Bart en Johan) druk in gesprek geweest met Justus over de toekomst van zijn project. Hij stelt voor de komende 5 jaar een nieuwe aanpak voor. Hij wil samen met een kleine groep boeren in Manda een kippenproject starten.  We stellen samen een projectplan op voor deze nieuwe onderneming. Doel is tweeledig. Allereerst dat het project na vijf jaar zoveel geld oplevert dat alle kosten van het project uit de opbrengst kunnen worden gedekt, ook het salaris van Justus en zijn medewerkers. Daarnaast zullen 15 tot 30 boeren met hun kippenbedrijfje voldoende geld verdienen om in hun levensbehoefte te voorzien en hun kinderen te laten studeren.

Deze week stuurde hij een foto van het chicken house dat hij samen met de vrijwilligers heeft gebouwd. Dit is de centrale plek voor de inkoop en verkoop van kippen. De 15 boeren die aan het project meedoen hebben zelf ook een kippenhok op hun erf gebouw, waar zij 20 tot 30 kippen kunnen houden. Zij starten elk met 10 kippen op leenbasis. Uit de opbrengst betalen zij de kippen terug aan Justus. De opbrengst moet komen uit de verkoop van eieren en vetgemeste kippen.

img_6834

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld, dat ik kleine klussen doe bij oudere mensen in de buurt tegen vergoeding van een kleine bijdrage voor ons project in Kenia. In de klussenpot zit momenteel een bedrag van € 1088! Om het project van Justus ook in de komende jaren te kunnen blijven steunen, hebben we jaarlijks € 7.000 nodig. We hopen van harte op jullie blijvende steun!

 

Evaluatie 2014 – 2016

Manda: hoe verder?

In 2014 is Justus Mulwa gestart met een 3-jarig project gesteund door Elimu Holland. Twee maanden geleden zijn we begonnen met een evaluatie, omdat we willen weten of en hoe we in 2017 verder gaan met dit project. Een korte evaluatie.

 • De hoofddoelstelling van het project was het terugdringen van het aantal ziektegevallen met tenminste 20% in 3 jaar. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Het aantal patiënten dat de kliniek bezocht is afgenomen met maar liefst 35%. Justus schrijft de daling toe aan meer oorzaken: minder ziektegevallen, maar ook stijgende tarieven (belasting) en het gebruik van alternatieve genezers.
 • De grootste daling van het aantal ziektegevallen betreft gevallen die te maken hebben met het drinken van verontreinigd water. De voorlichting over gezondheid en hygiëne heeft eraan bijgedragen dat de mensen het water vaker koken voor zij het drinken. Justus heeft 20 vrijwilligers opgeleid die helpen bij het uitvoeren van het gezondheidsprogramma in Manda.
 • Het drinkwater project (watervijver) voor het opvangen van schoon (regen)water is mislukt. Er zijn verschillende problemen: onenigheid over het eigenaarschap van de grond en de te betalen kosten voor schoon drinkwater, het ontbreken van een goede samenwerking.
 • Opvallend is het nog steeds zeer hoge aantal malaria gevallen: een blijvend aandachtspunt voor de komende jaren.
 • Het bouwen van latrines is succesvol geweest, 75% van de gezinnen beschikt over een latrine op of rond hun erf.
 • De verkoop van medicijnen in de apotheek is een groot succes. Met de opbrengst konden de tarieven van de dokter voor de mensen van Manda worden verlaagd (met 50%). De netto-opbrengst van de apotheek die Justus aan het project heeft kunnen besteden bedroeg in 2015 € 710.
 • Ten aanzien van de apotheek worden per 1 januari 2017 nieuwe regels van de overheid van kracht: een apotheek moet worden beheerd door een gekwalificeerde apotheker. Het ziet ernaar uit dat de apotheek moet worden overgedragen aan een nieuwe beheerder/eigenaar. Justus gaat onderhandelen over de overname van de voorraad van zijn apotheek.
 • De IT shop vergt nog steeds investeringen. De omzet is in 2015 gestegen tot bijna € 2500, maar door de investeringen zijn de kosten in 2015 toegenomen tot € 3100.
 • De organisatie rond het verstrekken van studiebeurzen loopt uitstekend. Er zijn heldere regels en Justus legt jaarlijks aan de ouders en aan Elimu Holland verantwoording af over de besteding van het geld. Hij heeft voorgesteld het beschikbare budget anders te verdelen: meer geld aan goed presterende leerlingen, minder geld aan onder presterende leerlingen.

Justus wil de komende jaren de koers van zijn organisatie aanpassen. Hij wil zijn stichting omvormen naar een sociale onderneming waarvan de mensen van de gemeenschap eigenaar worden. Zij zullen zelf moeten investeren in die onderneming en donoren en sponsoren die willen helpen worden aandeelhouders.

Het bestuur van Elimu Holland vindt dit een goede ontwikkeling. Bart en ik hebben op zondag 7 augustus via Skype uitgebreid gesproken met Justus. Ons voorstel is om een nieuw business plan op te zetten waarin de ideeën voor de nieuwe onderneming worden uitgewerkt. Daarmee gaan we de komende weken aan de slag.
In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie verder over de nieuwe plannen. Wie kan ons helpen bij het werven van nieuwe sponsoren?

Studiefonds 2016

Studiebeurzen

Deze week stuurde Justus mij het overzicht van alle leerlingen die in 2016 een studiebeurs hebben ontvangen. Eind 2015 hebben 46 leerlingen de Manda Primary School verlaten. Daarvan gingen er 32 naar een secondary school, 3 naar de Polytechnische school en 11 gingen niet meer naar school. Begin 2016 hebben in totaal 92 leerlingen een studiebeurs ontvangen:

 • Groep 2013: 10 leerlingen in klas 4 (examenklas)
 • Groep 2014: 20 leerlingen in klas 3
 • Groep 2015: 27 leerlingen in klas 2
 • Groep 2016: 35 leerlingen in klas 1

Justus houdt ook bij hoe de prestaties zijn van de leerlingen. Daaruit blijkt dat de meeste leerlingen vorig jaar hebben gepresteerd op C en D niveau. Justus vindt deze scores aan de lage kant (de scores lopen van A tot E niveau). Hij stelt voor om in de toekomst alleen leerlingen een studiebeurs te geven die scoren op A of B niveau en de studiebeurs iets te verhogen. Dat lijkt ons een zinvolle gedachte, omdat in dat geval de leerlingen die heel goed hun best doen, worden beloond. We hebben hem gevraagd dit idee verder uit te werken.

Klussenpot

Sinds eind 2015 ben ik actief als klusjesman. Ik doe geregeld kleine klusjes voor mensen in onze buurt. Ik vraag daarvoor een kleine bijdrage en de opbrengst gaat in de klussenpot die is bedoeld voor ons project in Kenia. In de pot zit half mei 2016 een bedrag van € 543.

Nieuwe ideeën

De sponsor van de Mwamtsefu school (4 km van Manda), Willie de Bruin, is mede sponsor van het project van Justus. Justus geeft leiding aan een groep vrijwilligers van Mwamtsefu die zich bezig houden met gezondheid en hygiene van bewoners. Zij bouwen bijvoorbeeld bij elke gezin een latrine. Willie heeft twee laptops voor hem meegenomen uit Nederland die hij kan gebruiken om trainingen te geven. Hij heeft haar gevraagd of zij hem kan helpen een tweede apotheek op te zetten in Perani, zodat ook de bewoners van Mwamtsefu daarvan gebruik kunnen maken.

Justus heeft met de Manda school een overeenkomst om een deel van het schoolterrein (ter grootte van ongeveer een voetbalveld) af te scheiden met een hek. Hij wil op zijn terrein een Life Skill Centre starten waar hij de mensen kan leren hoe zij de problemen van het leven beter kunnen aanpakken (zelfredzaamheid). Binnenkort legt hij een plan voor.

Justus is ook actief met het jongerennetwerk, dat zowel voor de studenten op de middelbare school is bedoeld, als voor de jongeren die al van school af zijn. Hoe kunnen zij zich inzetten voor de gemeenschap? Hij begeleidt hen ook bij het zoeken naar een baan.

De studiebeurzen voor 2016 zijn bijna allemaal toegekend en voldaan. Binnenkort ontvangen wij een overzicht van alle leerlingen die in dit project participeren.

Manda dag

Op 26 januari heeft Justus geheel op eigen initiatief een bijeenkomst georganiseerd voor bijna 100 personen uit de community:

 • 30 leerlingen die dit jaar naar de secondary school gaan,
 • de ouders van die leerlingen,
 • de staf van de polytechnische school
 • de staf em de school committee van de primary school
 • de vrijwilligers van AFYA CARE in Manda en Mwamtsefu

Hij noemt deze dag MANDA DAY en ziet deze bijeenkomst als een start voor de activiteiten in 2016, waarin het organiseren van netwerken met jongeren een belangrijke plaats gaat innemen. Het programma zag er als volgt uit:

 • presentatie thema: belang van onderwijs voor onze gemeenschap
 • gesprek in twee groepen: studenten en ouders
 • afronding van de gesprekken
 • beloning voor de leerlingen die in de eindtest meer dan 300 punten hebben gehaald
 • een gezamenlijke lunch

Hieronder twee foto’s van de bijeenkomst. Op de bovenste een van de leerlingen die een prijs in ontvangst neemt, op de onderste de discussie in de groepen. Wij vonden dit een verrassend en uitdagend initiatief dat wij graag met jullie willen delen!

150128 Manda Day9 150128 Manda Day5

Jaarrekening 2015

In 2015 hebben onze donateurs in totaal bijna € 6.000 bijeengebracht. We hebben in totaal € 9.800 uitgegeven:

 • Studiebeurzen € 4.600
 • Salaris Projectleider Kenia € 2.400
 • Medische activiteiten € 800
 • Onderwijsactiviteiten € 800
 • Transport en verblijf Kenia € 700
 • Kosten organisatie € 500

Een nauwkeurig overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u hieronder. Daaruit blijkt ook dat we bijna € 3.800 hebben moeten inleveren op onze reserves.

Aan het begin van 2016 hebben we nog ruim € 3.500 in kas. Dat is niet voldoende om de kosten in 2016, die zijn begroot op € 7.500, te dekken. We hebben een actie ingezet om meer donateurs te werven. Daarop zijn in januari een behoorlijk aantal positieve reactie binnengekomen.

We danken al onze trouwe donateurs voor hun bijdrage in 2015. We heten de nieuwe donateurs van harte welkom!

Jaarrekening 2015

Nieuwe vrienden

Justus heeft een nieuw plan, hij gaat vrienden zoeken voor Manda. Hij gaat in 2016 alle leerlingen met een studiebeurs van Elimu Holland uitnodigen deel te nemen aan een jongeren netwerk. In dit netwerk wil hij deze leerlingen helpen bij het maken van een studie- of beroepskeuze. Hij wil ook vaardigheidtrainingen organiseren op het gebied van computers en management. Hij wil dat doen onder de voorwaarde dat deze jongeren ook vrijwilligerswerk gaan doen voor hun gemeenschap.

Wij willen deze activiteit graag ondersteunen. Hoe hoog de kosten daarvan zijn, weten we nog niet, maar we zullen maximaal 50% voor onze rekening nemen.

In Nederland zoeken we ook nieuwe vrienden voor Manda. In december hebben we aan 80 familieleden en bekenden een nieuwjaarswens gestuurd met het verzoek of zij voor enkele jaren donateur willen worden. Deze actie heeft al wat succes opgeleverd, maar we hebben nog niet het benodigde geld bijeen om de door ons toegezegde bijdrage voor 2016 te kunnen voldoen.

>> Heb je je bijdrage voor 2016 al betaald?

>> Kun je ons helpen bij het vinden van nieuwe donateurs?

 

Evaluatie 2014

Hoe gaat het met Manda en het project van Justus?

Twee weken geleden hebben we Justus gevraagd om een stand van zaken van zijn project. Hieronder de belangrijkste feiten.

 • De hoofddoelstelling van het project is het aantal ziektegevallen in drie jaar te verminderen met 20% door gezondheidsvoorlichting en het verbeteren van de hygiëne. Uit het overzicht van de behandelingen in de kliniek van Dr. Billah blijkt dat het aantal ziektegevallen in 2014 afgenomen met 50% en het aantal bezoeken aan de kliniek met 15%. Het is niet duidelijk welk deel van deze enorme daling wordt veroorzaakt door het werk van Justus, want sinds 2014 heft de overheid belasting op de tarieven van medische zorg. Begin 2016 meer duidelijkheid daarover.
 • Het projectbudget is eind november op. Dat betekent dat Justus de salarissen van enkele medewerkers in december niet kan betalen.
 • De apotheek loopt goed, er is een maandelijkse omzet van € 225, na aftrek van de kosten blijft er maandelijks ongeveer € 60 over dat aan het project wordt besteed.
 • De IT Shop heeft een maandelijkse omzet van € 240, de kosten zijn ongeveer gelijk. Dat betekent dat de IT Shop nog geen opbrengst voor het project oplevert.
 • In 2015 heeft Justus 6 trainingen voor 15 vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers bezoeken elk regelmatig ongeveer 20 huishoudens
 • In 2015 zijn 8 nieuwe latrines aangelegd, het totaal komt nu op 60 (30%)
 • In 2015 zijn 448 mensen in de kliniek behandeld met financiële ondersteuning van Afya Care.
 • Justus heeft een sluitend en transparant systeem opgezet voor het verstrekken van studiebeurzen en daaraan uitvoering gegeven
 • Het eerste waterreservoir voor de opvang van schoon drinkwater is gegraven en overdekt. Het water in het reservoir wordt gebruikt in de droge tijd.

Justus heeft ook zijn plannen voor 2016 gepresenteerd. Kort gezegd worden daarin de huidige activiteiten voortgezet. Onze bijdrage voor Afya Care bestaat uit:

 • € 2.500 voor het salaris van Justus
 • € 1.000 als bijdrage aan het project
 • € 3.500 voor studiebeurzen

We willen Justus de komende maand € 800 sturen om de salariskosten van enkele medewerkers in 2015 te kunnen betalen en om een voorraad aan te schaffen voor de verkoop van schoolartikelen. Daarmee kan hij de omzet van de IT Schop vergroten. Onze reserves zijn uitgeput. We hebben dringend geld nodig om het project in 2016 te ondersteunen. Binnenkort starten we een actie om nieuwe donateurs te werven. Doet je mee? We hebben jouw hulp dringend nodig!

Groet

Johan Gelauf en Bart van Muyen

jul 2015 / Laptops

Sinds ons bezoek aan Kenia hebben we regelmatig contact met Justus via de email. Aan het begin van elke maand stuurt hij ons (Bart en Johan) ook een financieel overzicht van de maand ervoor. Daarin zien we hoe de verkopen van de IT Shop verlopen, hoe de apotheek het doet en hoe de projectkosten zich ontwikkelen. Justus zit in een moeilijke fase. Hij moet er voor zorgen dat apotheek en de IT Shop meer gaan opleveren, zodat hij daarmee de kosten van het project kan blijven financieren. Hij wil graag computercursussen geven, maar hij heeft maar twee computers. Geld voor extra computers is er niet. De maandelijkse inkomsten uit de apotheek en de IT shop bedrag ongeveer  € 400, de kosten bijna € 350. In die kosten zit ook een maandelijkse aflossing van een lening van € 55 voor de IT Shop. Dat betekent dat er maandelijks € 50 overblijft voor het financieren van projectkosten en de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Voorlopig blijven we hem volgen en steunen. We hopen dat de verkopen de komende maanden toenemen, zodat hij kan een paar nieuwe computers kan kopen. Hij hoopt natuurlijk op hulp uit Nederland, maar we willen eerst zien hoe ver hij komt zonder onze hulp. Wat wel heel goed zou helpen is om gebruikte laptops uit Nederland naar Kenia te verzenden. Als iemand Justus kan helpen met een niet al te oude gebruikte laptop zou dat grandioos zijn!

mrt 2015 / Drie stokken

Op woensdag 25 februari ’s morgens om kwart waren we op de Manda school. Ik sprak de kinderen toe, ik had drie stokken in mijn hand waarmee ik het volgende verhaal vertelde.

 

 

 

 

 

 

 

Tien jaar geleden stond ik hier voor alle kinderen van de school, ook toen had ik drie stokken in mijn handen. Ik gaf aan elke stok een betekenis. De eerste stok staat voor het onderwijs in Manda, de tweede voor de gezondheid van de gemeenschap en de derde voor economie en welzijn. Ik hield de drie stokken samen met het schoolhoofd omhoog en beloofde dat wij samen zouden werken om die drie stokken sterker te maken. Toen vroeg ik een van de kinderen naar voren te komen en samen met het schoolhoofd de drie stokken vast te houden. Ik sprak de hoop uit dat op een dag één van de kinderen van Manda de stokken van mij zou overnemen en samen met het schoolhoofd verantwoordelijk zou willen zijn voor de ontwikkeling van Manda.

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag, op woensdag 25 maart, ben ik hier weer samen met Justus Mulwa. Hij is de een van de kinderen die tien jaar geleden op jullie school zat en hij houdt vandaag de drie stokken vast samen met het schoolhoofd. Hij is de man van Manda die de ontwikkeling die we samen in gang hebben gezet, voort gaat zetten.

Een beter afscheid als sponsor van Manda had ik me niet kunnen voorstellen. Justus Mulwa draagt sinds begin 2014 zorg voor de projecten die in Manda worden uitgevoerd en mede door onze stichting worden ondersteund.

Dankzij jullie steun kunnen we in 2015 Manda via Justus ondersteunen. De studiebeurzen voor 2015 zijn inmiddels betaald in totaal voor 90 kinderen.

Johan Gelauf

jan 2015 / Bedankt!

In het afgelopen jaar heeft Elimu Holland flink geïnvesteerd in het project van Justus Mulwa. Hij is een ondernemend baasje die snel kan schakelen. Begin 2014 ging het project Afya Care van start met 12 vrijwilligers in Manda. Korte daarna breidde hij het project uit naar twee andere dorpen in de omgeving: Mwamtsefu en Mwena. Ook daar zijn sindsdien 30 vrijwilligers actief met thuiszorg activiteiten. Hij heeft twee Nederlandse sponsoren van de scholen in die dorpen bereid gevonden hem daarbij financieel te steunen.

In mei kwam het plan op om een IT Shop te starten met als doel: computer onderwijs, werkgelegenheid en extra inkomen voor Afya Care. Binnen een maand ontvingen we van onze donateurs € 3.000 extra en konden we hem helpen bij de eerste investeringen: het verbouwen van een ruimte bij de kliniek, het aanleggen van zonnepanelen voor elektriciteit en de aanschaf van apparatuur. De IT Shop was operationeel in november en de eerste opbrengsten zijn ingeboekt!

Binnenkort sturen we alle donateurs een beknopt jaarverslag waarin alle activiteiten zijn beschreven. We willen jullie nu al hartelijk danken voor jullie donaties in 2014. Jullie kunnen trots zijn op de resultaten die Justus boekt.

Johan en Bart

nov 2014 / Terugblik

Justus Mulwa heeft zijn plannen voor 2015 klaar. Hij is heel ambitieus en heeft meer plannen die hij wil uitvoeren dan hij kan betalen. Bart en ik hebben hem geholpen met het opstellen van een business plan voor de IT Shop. In de afgelopen maanden is er al geld verdiend met dit project.

Stand van zaken projecten AFYA CARE 2014 (kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op: http://www.aci.or.ke)

 • Vrijwilligers: er zijn 12 vrijwilligers. Zij hebben allen een training gevolgd. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor ongeveer 20 gezinnen, die regelmatig worden bezocht. De vrijwilligers brengen in kaart hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn. Aan het eind van 2014 zullen alle 266 gezinnen geregistreerd zijn. Twee vrijwilligers hebben een studiebeurs gekregen om een opleiding te volgen.
 • Latrines: Er zijn 50 latrines gebouwd voor 50 gezinnen met behulp van de vrijwilligers
 • Schoon drinkwater: Er is een begin gemaakt met de bouw van een groot waterreservoir voor 20 gezinnen
 • De IT shop is ingericht en de eerste opbrengsten zijn ingeboekt (september, oktober en november € 200)
 • Medische zorg: 230 bewoners van Manda hebben een medische behandeling gehad in de kliniek met een bijdrage van AFYA CARE
 • School gezondheids programma: de leraren hebben een EHBO training gehad
 • Voorlichting community: er zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd bezocht door 75 bewoners
 • AFYA Care biedt inmiddels een werkplek aan 6 jongeren (2 assistenten, 2 receptionistes, medewerker IT shop en een tuinman)

Elimu Holland heeft voor AFYA CARE in 2015 een budget gereserveerd van € 1.000. Dat is niet genoeg voor het uitvoeren van alle plannen. We hopen nog op wat extra inkomsten. Naast dit bedrag hebben we voor de studiebeurzen een bedrag gereserveerd van € 3.000

Doet u weer mee in 2015?

Alvast bedankt.

okt 2014 / My Book Buddy

Op 24 oktober heeft mijn collega-sponsor van de Mwamtsefu school, Willie de Bruin, 550 boeken en 8 boekenboxen naar onze school in Manda gebracht. Ze heeft aan de leraren en kinderen uitgelegd hoe het BOOK BUDDY project werkt. Alle klassen krijgen een BOOK BUDDY BOX met genoeg boeken voor elk kind. Alle kinderen krijgen een BOOK BUDDY TASJE waarin zij elke week een boek mee naar huis mogen nemen. Eens per week wordt de BOOK BUDDY VLAG gehesen en mogen alle kinderen boeken ruilen.

De boekenboxen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willie heeft de directeur een contract laten ondertekenen waarin is vastgelegd dat hij er voor zorgt dat het project op school goed wordt uitgevoerd. Daarna heeft ze samen met de leraren alle boeken gesorteerd op alfabet en in de BOXEN gezet. De kinderen kunnen aan de slag met een leesboek!

De directeur ondertekent het contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het BOOK BUDDY project is een initiatief van MY BOOK BUDDY een Nederlandse organisatie die overal op de wereld scholen sponsort bij het inrichten van een MY BOOK BUDDY bibliotheek. Deze organisatie betaalt 50% van de kosten, de andere 50% wordt betaald door onze stichting. De totale kosten bedragen ongeveer € 1.500. Het grootste deel van dit bedrag is bijeen gebracht door Susan van der Ende en Carolien van der Does. Zij waren in 2010 een paar weken in Manda en hebben daar samen met de dokter gewerkt aan een systeem voor het in beeld brengen van de medische zorg. Tijdens hun verblijf hebben zij een cheque overhandigd van € 1.100 voor de aanschaf van bibliotheekboeken. Het is er tot nu toe niet van gekomen om dit geld op een verantwoorde manier te besteden. Wij zijn er bijzonder trots op dat dit nu wel kan, en hoe! Alle kinderen van onze school kunnen vanaf nu elke week thuis een boek lezen. Een ongekende rijkdom en een belofte voor de toekomst. Kinderen die goed kunnen lezen hebben een voorsprong op kinderen die niet of moeilijk kunnen lezen. Ze zullen ook bij alle andere vakken beter scoren. Bedankt donateurs!

De boeken worden gesorteerd

 

sept 2014 / Afya werkt!

Een maandje geleden werden wij verrast doordat Justus Mulwa een eigen website heeft opgericht met daarin een overzicht van alle projecten in het Afya Care Initiatief. Niet alleen geeft de website een prima overzicht van alles wat er speelt, de doelstellingen en de bereikte resultaten, maar bovenal laat deze website zien dat de projecten daadwerkelijk uitgevoerd en begeleid worden door de lokale bevolking. En dat is precies ons doel: er voor zorgen dat de mensen in Manda op een zelfstandige manier hun levensomstandigheden verbeteren. Natuurlijk blijven we helpen en meekijken, maar de primaire uitvoering en sturing begint daar.
Zo zijn er inmiddels 24 van 50 latrines gereed. Een speerpunt voor de gezondheidszorg. En wordt hopelijk in oktober de eerste water dam afgerond. Een mogelijkheid om regenwater op te slaan en te gebruiken in tijden van droogte. De opbrengsten van die eerste dam zullen gebruikt worden om een tweede te bouwen. En zo verder.
Kortom, we nodigen je van harte uit om eens een bezoekje te brengen op http://www.aci.or.ke

jun 2014 / My Book Buddy

De Manda Primary school is geselecteerd om mee te doen in een leesproject. In oktober krijgt onze school een soort mobiele bibliotheek: in elke klas komt een boekenkist op wielen met 50 tot 60 boeken. Elk kind krijgt een rugzakje waarin ze hun leesboek kunnen doen, zodat ze ook thuis kunnen lezen. Wekelijks kunnen de kinderen op een vast tijdstip boeken ruilen. Wij vinden het een geweldig project: hoe beter de kinderen Engels leren lezen, hoe beter hun prestaties worden op de testen die zij moeten maken (de testen in Kenia zijn niet in de moedertaal, maar in het Engels).

Het project wordt mogelijk gemaakt door een Nederlandse organisatie: MY BOOK BUDDY. Deze organisatie koopt de boeken en rugzakjes in Kenia en geeft trainingen en instructies aan scholen. MY BOOK BUDDY betaalt de helft van de kosten (boeken, boekenkisten, rugzakjes, administratie materiaal), de andere helft betaalt onze stichting. Ons aandeel in de kosten is ongeveer € 1100. Een paar jaar geleden hebben Susan van der Ende en Carolien van der Does een aantal weken op onze school en de dokterspost gewerkt. Voordat zij naar Kenia vertrokken hebben zij in Nederland geld verzameld om iets te doen voor de Manda school. Tijdens hun bezoek hebben zij een cheque overhandigd van € 1200! Dit geld was bedoeld voor de inrichting van een bibliotheek. Met MY BOOK BUDDY krijgt hun donatie een geweldige bestemming!

Hieronder een foto van de boekenboxen op een andere school in Kenia.

 

 

jun 2014 / IT shop

Het gaat goed met de IT shop in Manda

Er wordt in Manda hard gewerkt aan de IT shop. Het project is verdeeld in driel fasen. Fase 1 had tot doel om zonnepanelen aan te schaffen en te installeren. Nadat deze fase was afgerond was er plots stroom in Manda! Een mijlpaal voor de IT shop maar ook voor Manda. Inmiddels is ook fase 2 bijna klaar. Fase 2 richt zich op het gereed maken van de ruimte waar de IT shop in komt. Deze ruimte moet afgesloten kunnen worden en veilig zijn. De kosten voor deze twee fasen bedroegen in totaal € 2.250.

In fase 3 komt de daadwerkelijke aanschaf van computerapparatuur. Daar hebben we nog wat centjes voor nodig. Doelstelling is om 2 laptops, een printer en een Copier aan te schaffen. Justus is erg enthousiast en werkt erg hard aan de totstandkoming van de IT shop. Hoe mooi zal het zijn als Manda straks enkele banen erbij heeft en via e-mail bereikbaar wordt.

Hieronder een foto die Justus heeft gestuurd met de geïnstalleerde accu en stroomverdeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2014 / Bart

Beste vrienden/donateurs van Manda

Wie de schoen past, trekt hem aan

Al jaren volg ik met interesse het werk van Elimu Holland in Kenia. De kleinschaligheid en directe ondersteuning spreekt mij aan. En ik geloof heel erg in de huidige aanpak: het motiveren en stimuleren van eigen initiatieven binnen de lokale gemeenschap. In overleg met de stichting ga ik een rolletje oppakken en wel het begeleiden van één van de lokale initiatieven daar: de IT-Shop.

In het kort: Justus Mulwa, één van de oud-leerlingen in Manda heeft een nieuw initiatief gestart. Een IT-Shop waar het mogelijk wordt om fotokopieën te maken, op een PC te werken etcetera. Justus heeft een plan opgesteld, waar van zonnepaneel tot tafels, stoelen en wat eenvoudige pc apparatuur in opgenomen is. Kosten zijn voor onze begrippen niet zo hoog (opstart is 5.000 euro) maar kan wel leiden tot een aantal banen, en ook een stuk technologische vooruitgang voor de lokale gemeenschap. Ik wil graag proberen dit mogelijk te maken. Met hulp van velen natuurlijk. Ik wil jullie met regelmaat op de hoogte houden van de progressie van de IT-Shop. En ik ben natuurlijk op zoek naar sponsoring. Van een klein bedrag per maand tot een eenmalige donatie. Alles is welkom. Ik houd jullie op de hoogte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Bart van Muyen.
Bart@vanmuyen.nl
06-27024902.

apr 2014 / € 4.000

Goed nieuws!

Op 15 april ontving Elimu Holland € 4.000 van het Aelbrechts Fonds voor ons project in Kenia. Met dit bedrag zijn we verzekerd van de voortgang van het project tot eind 2014. We hebben nog een aanvraag lopen voor het aanleggen van twee drinkwater reservoirs bij de RABO Bank. We verwachten hierover in mei een beslissing te ontvangen.

Korte update van het project van Justus:

 • In de eerste drie maanden van 2014 heeft Justus een bedrag van € 662,35 uit de opbrengst van de apotheek kunnen besteden aan zijn HEALTH project.
 • Justus heeft zijn werkzaamheden uitgebreid naar twee andere dorpen: Mwamtsefu en Mwena. Uit beide dorpen zijn 35 vrijwilligers geselecteerd, die inmiddels een training van 5 dagen achter de rug hebben.
 • De twee sponsoren van de scholen in Mwamtsefu en Mwena hebben de training van de vrijwilligers uit deze dorpen gesponsord.

 

mrt 2014 – drinkwater

De twee dagen op Manda waren heerlijk, maar zo voorbij. Justus had een programma voorbereid, ik zou hem volgen. Na onze ontmoeting gaf ik hem een doos pennen die Elly me had meegegeven en een zak met naalden en verbandmiddelen van Maryvon. Hij was er heel blij mee. Ik had zelf ook een cadeau meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

Daarna gingen we samen naar de Polytechnische school. Anna en Cees waren er hard aan het werk: nieuwe dakgoten en leidingen. Bij de koffie spraken we met Adam Kapote, de voorzitter van de schoolcommittee die niet erg coöperatief blijkt te zijn. Een stevig gesprek, hij belooft beterschap.

Daarna naar het team van de Manda primary school. De nieuwe directeur heet Suleiman Mwarabu. Een slimme man die een speech voor de sponsor heeft voorbereid die hij tijdens de lunch met het hele team ten gehore brengt. Hij wil graag dat de sponsor weer terugkeert op het nest.

Daar kan geen sprake van zijn, we blijven vrienden. Ik wijs naar Justus, een van de jongeren van Manda die het initiatief heeft genomen om zijn community te gaan helpen. Zijn project is opgestart, ik help hem met kleine bijdragen. Verder wil ik graag doorgaan met de studiebeurzen van de leerlingen.

Na de lunch heb ik met de 12 vrijwilligers van Manda gesproken. Zij hebben net de eerste training van een week achter de rug die de officer of health heeft verzorgd. Zij zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Eerst het in beeld brengen van de problemen in de gezinnen waar zij verantwoordelijk voor zijn: zijn de kinderen ingeënt, zijn er latrines, zijn er muskietennetten, etc. Na deze inventarisatie gaan ze aan de slag met een aantal prioriteiten.

Daarna een bezoek aan de kliniek van dr. Billah, waar Justus laat zien hoe hij de apotheek heeft gemoderniseerd. Er is een afscheiding gemaakt tussen de verkoopafdeling en de afdeling waar de duurdere medicijnen worden bewaard. Hij schrijft elke maand de opbrengst bij op de rekening van zijn project.

Tenslotte een bezoek aan zijn moeder, een oud dametje. Ik word hartelijk ontvangen en we eten papaya. Daarna ga ik naar mme Perice, een van de onderwijzeressen van de Manda school. Bij haar thuis is een kamer waar ik kan overnachten. Zij heeft een heerlijke maaltijd bereid met haar dochter.

De volgende morgen achter op de motor (bodo bodo) naar Mwamtsefu, de school waar Willie de Bruin sponsor van is. Het is een prachtige school geworden, compleet met watertanks, toiletten en staffroom. Echt iets om trots op te zijn.

Daarna nog een goed gesprek met Justus over de voortgang van het project. Een onderdeel was nog niet ingevuld: het drinkwater project. Hoe krijgen we schoon drinkwater in de hele community zonder al te hoge kosten. Ik heb een idee. Op een aantal plaatsen in de community graven de mensen grote gaten in de grond van 10 meter bij 10 meter en 3 meter diep. De boden en de muren bedekken we met landbouwplastic. We bevestigen goten aan een aantal huizen rondom met golfplaten daken en verbinden deze via regenpijpen aan de regenbak. Deze stroomt in een mum van tijd vol. Justus gaat onderzoeken of dit idee haalbaar is. Als het lukt, kunnen we voor heel weinig geld alle bewoners voorzien van schoon drinkwater.

We houden jullie op de hoogte!

 

 

feb 2014 – Directeur!

Op donderdag 27 februari vertrek ik samen met een groep leraren naar Kenia. We organiseren workshops voor Keniaanse en Nederlandse leraren met de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen. Op vrijdag 28 februari breng ik een bezoek aan Manda om te horen en te zien hoe Justus Mulwa tot nu toe uitvoering heeft gegeven aan zijn project. Ik neem een cadeau voor hem mee. Een naambordje voor zijn nieuwe kantoor.

 

feb 2014 – Jaarverslag

In 2013 heeft de Stichting in Manda twee projecten ondersteund: het project Studiebeurs en het project Apotheek. In onderstaand jaarverslag een korte samenvatting van de resultaten van deze projecten in 2013 en een financiële verantwoording.

Project studiebeurzen

Elimu Holland geeft sinds 2006 aan alle leerlingen die voldoende punten hebben gescoord op de eindtoets van de primary school een studiebeurs. Tot 2011 bedroeg de bijdrage 50% van het schoolgeld met een maximum van € 60 per jaar. Na 2011 zijn we met de afbouw van het project begonnen: in 2012 betaalde Elimu Holland nog € 60 schoolgeld, in 2013 € 50 en in 2014 is de bijdrage verlaagd naar € 40. Tot nu toe zijn 108 leerlingen met een studiebeurs naar de secondary school gegaan: 65 jongens en 43 meisjes. Van deze leerlingen hebben 21 leerlingen een diploma gehaald en zijn er slechts 4 leerlingen vroegtijdig van school gegaan. Vóór 2006 gingen er nauwelijks of geen leerlingen naar de secondary school. We hebben ook de leerlingen die naar de polytechnische school gaan een bijdrage in de studiekosten gegeven. In 2014 zullen dat er in totaal 19 zijn.

Project Apotheek

Justus Mulwa, oud leerling van Manda, heeft in 2012 het initiatief genomen om in Manda een stichting op te richten met als doel de hygiëne en gezondheid in Manda te verbeteren. De stichting werkt met 12 vrijwilligers die elk de (thuis)zorg voor enkele gezinnen op zich nemen. Het eerste project van de stichting was het opzetten van een apotheek in de medische post van dr. Billah. Elimu Holland heeft in november 2012 € 2.400 beschikbaar gesteld voor een voorraad medicijnen en een klein salaris voor Justus. Het resultaat eind 2013 is als volgt:

 • In 2013 zijn per maand gemiddeld voor € 541 medicijnen verkocht, zij worden maandelijks aangevuld
 • De opbrengst (winst) per maand bedroeg gemiddeld € 85, daarvan werd gemiddeld € 67 uitgegeven aan allerlei kantoorartikelen en gebruiksartikelen.
 • Sinds augustus 2013 beschikt de apotheek over een assistente en een receptioniste (€ 60 per maand)
 • In april 2013 werd de apotheek ruimte geschilderd en geschikt gemaakt als opslagruimte, in januari 2014 komt er weer kleine verbouwing.

De apotheek is volledig self-supporting: alle kosten worden betaald uit de opbrengst.

Jaarrekening Manda

De trouwe donateurs van onze Elimu Holland hebben in 2013 € 4.489 bij elkaar gebracht. Daarnaast ontvingen we € 1.605 aan incidentele donaties voor het medisch project. Van twee organisaties die geld beschikbaar stellen voor goede doelen ontvingen we € 1.000 (Rabobank/Share4you) en € 1.500 (Pelgrimshoeve Zoetermeer). Dankzij al deze donaties hebben we 2013 kunnen afsluiten met een gering tekort van € 56,46.

Den Haag, 10 januari 2014.

 

 

jan 2014 – De apotheek

De Apotheek van Manda draait nu ruim een jaar (vanaf november 2012). Justus heeft in november 2012 van onze stichting € 1.000 ontvangen om medicijnen te kopen en die in de medische post te verkopen. De dokter maakt ook gebruik van deze medicijnen voor de behandeling van de patiënten. Justus heeft me op 2 januari een rapport gestuurd.

 • In 2013 zijn per maand gemiddeld voor € 541 medicijnen verkocht.
 • Maandelijks worden de medicijnen aangevuld voor ongeveer hetzelfde bedrag.
 • Maandelijks was de opbrengst gemiddeld € 85.
 • De uitgaven per maand waren gemiddeld € 67.
 • Sinds augustus 2013 heeft Justus een assistente in dienst genomen (€ 36 per maand)
 • Sinds augustus 2013 heeft Justus een receptioniste in dienst genomen (€ 23 per maand)
 • In april 2013 werd de apotheek ruimte opgeknapt.
 • In januari 2014 wordt de apotheek opnieuw aangepakt.

Het wordt telkens beter. Alle kosten worden betaald uit de opbrengst.

Mooi resultaat!

nov 2013 – Nieuw project

Tijdens mijn bezoek aan Manda in oktober heb ik een lang gesprek gehad met Justus Mulwa, die na zijn studie aan de universiteit assistent is geworden in de kliniek van dokter Billah. Hij is zeer gemotiveerd om voor zijn community te werken aan het verbeteren van het welzijn. Wij hebben hem in 2013 op weg geholpen door hem maandelijks een klein bedrag te betalen.

In gesprek met Justus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met hulp van Elimu Holland heeft hij een apotheek opgezet, die goed functioneert. Hij stuurt regelmatig rapportages waaruit blijkt hoeveel medicijnen maandelijks worden verkocht en hoe de voorraad wordt aangevuld. Het gesprek maakte helder hoe serieus hij is om hiermee door te gaan.

de apotheek van Manda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terugkeer in Nederland heb ik hem via de email doorgevraagd naar zijn plannen voor de komende jaren. Samen hebben we een strategie bedacht voor de komende jaren. Belangrijke uitgangspunten:

 • het project richt zich op het verbeteren van het welzijn met de nadruk op gezondheid
 • de Manda Community is de eigenaar van het project (lokale stichting)
 • de organisatie werkt met vrijwilligers uit Manda
 • Elimu Holland zal naar vermogen financiële support geven

Het project loopt drie jaar (2014 – 2016). Belangrijkste doelstelling is het terugbrengen van alle ziektegevallen met 20%. We hebben een lijst opgesteld met alle voorkomende ziekten. Hij brengt jaarlijks het aantal ziektegevallen in beeld. Hij gaat zich richten op de volgende succesfactoren:

 • Schoon drinkwater
 • Latrines bij alle huisjes en cottages
 • Voorlichting

Vandaag stuurde hij mij het verslag met foto’s van een gesprek met het personeel van de school. Zij willen het project mee ondersteunen. Hij heeft gevraagd of hij het guesthouse (met steun van Elimu Holland gebouwd) mag gebruiken als kantoor van zijn organisatie. De school heeft daarmee ingestemd.

Lunch met het personeel van de school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil zijn initiatief graag belonen en deze Keniaanse stichting de komende drie jaar ondersteunen. Ik schat in dat we hiervoor jaarlijks € 4.000 nodig hebben. Ik ga proberen een aantal fondsen voor dit project te interesseren. Ik doe ook een beroep op jullie, vaste donateurs en relaties om hieraan bij te dragen. Ik hou jullie van nu op de hoogte over de voortgang van het project en de toegezegde bedragen.

DOE JE MEE?

okt. 2013 – Doorgaan?

Hallo vrienden van Manda,

Vorige weken heb ik een bezoek gebracht aan onze school in Manda. Ik was er met een vervelende boodschap naar toe gegaan: Manda ontwikkelt zich niet zoals we hadden gedacht, wij willen stoppen met het geven van studiebeurzen. Die boodschap kwam hard aan… hoe kan dat nou… we zijn toch vrienden… we blijven toch vrienden… we doen ons best… het is niet makkelijk… we rekenen er op… wat kunnen we doen om je te bewegen ons te blijven steunen?

Het deed pijn, ook bij mij en ik heb beloofd in maart terug te komen en nog eens goed te kijken wat er op school gebeurt en hoe de community zich wil inzetten om aan de ontwikkeling te werken. Ik heb afgesproken dat ik in maart samen met een onderwijs inspecteur een hele dag op school ben om te onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan. Aan het eind van die dag wil ik een definitieve beslissing nemen.

In gesprek met het team van onze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Het project studiebeurzen loopt in elk geval nog door in 2014 en 2015, dat hebben we beloofd toen we in 2011 het schoolproject hebben stop gezet. Volgend jaar zullen er ongeveer 100 leerlingen deelnemen aan dit project. De studiebeurs wordt verlaagd van € 50 naar € 40. Totaal € 4.000.
 • Naast dit project vraag ik aandacht voor het Medisch Project van Justus Mulwa. Hij werkt als sociaal worker in de kliniek van dr. Billah. Hij komt van Manda. Hij heeft mooie plannen voor de komende jaren en ik geloof dat hij in staat is veel voor Manda te betekenen. Als er iemand iets in beweging kan zetten is hij het. Ik wil hem nog tenminste twee jaar de gelegenheid bieden om te laten zien wat hij kan bereiken. Ik betaal hem per maand € 100. Voor twee jaar betekent dat € 2400.
Willen jullie Manda blijven steunen?

sept 2013 – Nog even…

Toen ik vorige week mijn formulier invulde voor het aanvragen van een visum voor Kenia heb ik geteld hoe vaak ik sinds 2000 in Kenia ben geweest. Volgende week ga ik voor de 21e keer en dan ben ik vooral actief voor een groot onderwijsproject met de naam ‘Teachers4Teachers’. T4T brengt onderwijsmensen uit Nederland en Kenia bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun vak. Ik reis met een gezelschap van 30 personen. Het zijn 21 schooldirecteuren die in Kenia workshops gaan organiseren samen met hun Keniaanse collega’s. Verder gaat er een coach mee, twee onderwijsinspecteurs, twee begeleiders en vier bestuursleden.

Ik bezoek natuurlijk ook de Manda school en ik breng ook een bezoek aan het project van Gerard en Lisette Geenen: Kidscare. Voor de school in Manda ga ik geen goed nieuws brengen. Het ziet er naar uit dat volgend jaar (2014) het laatste jaar is waarin onze Stichting de kinderen van Manda zal sponsoren. De inkomsten van onze stichting lopen terug. Ik hoop dat we eind 2013 voldoende geld op de bank hebben om de studiebeurzen voor 2014 te kunnen betalen. Naast de teruglopende inkomsten is er ook een andere overweging die een rol speelt bij het beëindigen van de support. De inzet van zowel de school als de bevolking is minimaal en draagt nauwelijks bij aan de verdere ontwikkeling van de community. De gebouwen takelen af en de resultaten van de school worden er niet beter op. We hebben nog geen definitieve beslissing genomen, maar na terugkeer in Nederland zullen we de onze activiteiten in Kenia evalueren en besluiten of we al dan niet verder gaan.

Ik hoop dat jullie ons de komende maanden blijven steunen, zodat we onze verplichtingen in 2014 kunnen voldoen.

 

mei 2013 – Geslaagd!

Mijn verjaardag op 11 mei jl was heel bijzonder. Het is heel apart om op je verjaardag in Kenia te worden toegezongen, maar bijzonder als honderden Kenianen ‘happy birthday’ voor je zingen. Dat vond plaats tijdens de Final Celebration die werd georganiseerd door Teachers4Teachers. Dit is een organisatie die sinds 2003 in Kenia uitwisselingen organiseert tussen leraren uit Nederland en Kenia en waarvoor ik werkzaam ben.

Tijdens de Final Celebration kwam ik Munuve tegen. Hij zocht mij hier, want hij wist dat ik vandaag hier zou zijn. Munuve is een van de eerste leerlingen van Manda die met behulp van een studiebeurs van Elimu Holland mocht doorstuderen. Hij komt uit een heel arm gezin, waar geen geld is voor onderwijs. Zijn moeder was door haar man verlaten en werd in het dorp met de nek aangekeken. Dank zij onze studiebeurs heeft Munuve drie jaar geleden een diploma kunnen behalen op de secundary school. Daarna heeft hij mij gevraagd om hem te helpen om teacher te worden. Ook dat hebben we gedaan. Nu kwam hij me trots vertellen dat hij in december 2012 zijn diploma heeft gehaald en dus onderwijzer is. Zijn moeder loopt nu weer als een trotse vrouw door het dorp: haar zoon is onderwijzer!

Munuve heeft inmiddels een baantje op een school in Ramisi. Hij is een soort onderwijsassistent en verdient nog niet zo veel. Hij wil heel graag op de Manda school gaan werken, maar daar is nog geen vacature en de ouders hebben sowieso geen geld om hem te betalen. Hij moet geduld hebben. Munuve is voor mij het bewijs dat onderwijs helpt om de jeugd een perspectief te bieden en een duurzame ontwikkeling in gang te zetten. Hij vormt samen met zijn leeftijdsgenoten de toekomst van Manda.

Ik zou graag ons studiebeurzen project nog een paar jaar voortzetten. Ik hoop dat velen van jullie ons daarbij willen blijven ondersteunen.

april 2013 – Bedankt!

Na het afsluiten van onze grote bouwprojecten in 2011 heeft Elimu Holland zich in 2012 gefocust op onderwijs. Onderwijs is de sleutel naar de toekomst. Sinds 2006 hebben 119 leerlingen van de Manda school een studiebeurs gekregen van Elimu Holland. 98 voor de secundary school, 21 voor de polytechnische school om een vak te leren. 26 leerlingen hebben inmiddels na vier jaar secundary school een diploma gehaald. We hebben onze man in Kenia (James) gevraagd precies in beeld te brengen wat de leerlingen na de secundary school zijn gaan doen. Ik hoop daarover in mei, als we weer in Kenia zijn, meer te horen.

Justus Mulwa, oud leerlingen van Manda, heeft met steun van Elimu Holland een studie afgerond op de universiteit in Nairobi en is nu social verpleegkundige. Hij heeft een stichting opgericht in Manda die zich tot doel heeft gesteld de medische zorg in Manda te verbeteren. Hij werkt samen met de dokter van de medische post, dr. Billah. Elimu Holland heeft eind 2012 een bedrag van bijna € 3.500 beschikbaar gesteld aan deze stichting om dit project een kans te geven. Van dit geld heeft Justus samen met de dokter een medische dag georganiseerd. Alle kinderen van de school zijn op die dag onderzocht en behandeld voor allerlei kwalen. Er zijn medicijnen gekocht en van dit bedrag wordt ook een deel van het salaris van Justus in 2013 betaald. We ontvangen maandelijks een verslag van de activiteiten.

Financieel verslag 2012

Inkomsten

 1. Donaties algemeen                 3.853
 2. Donaties studiefonds              6.698
 3. Donaties medisch centrum     2.250
 4. Totaal                                   12.801

Uitgaven

 1. Kosten organisatie                     503
 2. Stichting- en bankkosten           381
 3. Studiebeurzen                         7.223
 4. Medisch project                       3.466
 5. Salarissen en email                 1.265
 6. Tekort                                           37
 7. Totaal uitgaven                    12.801   

 

jan 2013 – Studiebeurzen

In januari 2013 ontvingen we de resultaten van onze leerlingen van groep 8 op de eindtoets die zij in november 2012 hebben gedaan. Van de 31 leerlingen hadden er 14 een score van meer dan 250, zodat zij naar de secundary school kunnen. Met deze leerlingen erbij komen er dit jaar 65 leerlingen in aanmerking voor een studiebeurs.

James heeft twee weken geleden een vergadering georganiseerd met de ouders van leerlingen die op secundary schools zitten. Tijdens die vergadering heeft hij duidelijk gemaakt dat de ouders alleen een studiebeurs krijgen als zij zelf ook hun deel van de studiebeurs bij elkaar hebben en dat zij het geld niet zelf in handen krijgen. James gaat het schoolgeld direct aan de school betalen waar de leerlingen naar toe gaan. Daarmee willen we de problemen voorkomen die vorig jaar ontstonden rond de betalingen van het schoolgeld. De ouders hebben de boodschap goed begrepen en James gaat deze weken op pad om het schoolgeld voor de leerlingen te betalen.

Ook twee jonge leraren krijgen een studiebeurs voor het volgen van een opleiding. In januari hebben we € 4.500 aan James overgemaakt, waarmee alle studiebeurzen voor 2013 kunnen worden betaald.

 

dec 2012 – Kerstcadeau

Op 17 oktober heeft Justus Mulwa, afgestudeerd social worker een vergadering georganiseerd in de medische post (Perani Clinic) van Dr. Billah met een aantal mensen uit de community van Manda. De bijeenkomst was georganiseerd om een stichting op te richten (NGO) die tot doel heeft:

–       de gemeenschap kennis bij te brengen op het gebied van gezondheidszorg

–       het aanbieden van zorg aan zieken en gewonden tegen een redelijke prijs

16 Mensen van deze groep hebben zich bereid verklaard lid te worden van de NGO en zich voor Manda in te zetten. Justus Mulwa is gekozen tot voorzitter, Janet Chako en Dr. Billah zijn respectievelijk penningmeester en secretaris. De stichting krijgt de naam: Community Health Mission (CHM). Voor het gemak noem ik de CHM de Health Committee. De Health Committee werkt nauw samen met de Perani Clinic van Dr. Billah om de gezondheid van de community van Manda te verbeteren. De Health Committee levert medicijnen, de Perani Clinic behandelt zieken en gewonden tegen gereduceerde tarieven. De reductie bedraagt bijna 50% van de normale tarieven.

Op 15 november heeft de Health Committee een vergadering (baraza) georganiseerd met de community van Manda om de plannen te presenteren. De plannen zijn positief ontvangen.

Onze vertegenwoordiger in Manda, James Coolke, beheert het geld van Elimu dat we beschikbaar hebben gesteld voor de Health Committee. De Health Committee heeft inmiddels voor € 1000 medicijnen gekocht. We hebben eind november de afrekening ontvangen compleet met facturen en bonnen. James betaalt maandelijks de vergoeding die Justus van Elimu ontvangt om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hij rapporteerde op 8 december dat de Health Committee is begonnen met het voorlichten van de mensen in de gemeenschap over het graven van latrines bij hun huis. Twee maanden geleden was er een cholera uitbraak. De overheid heeft de bewoners van Manda opgedragen latrines te graven, waarin zij hun dagelijkse behoefte kunnen doen. Daarmee kan de verspreiding van cholera worden voorkomen omdat uitwerpselen niet meer overal verspreid terecht komen.

De Health Committee heeft inmiddels 37 van de 157 families geholpen met het graven van een latrine. Deze latrines moeten worden afgedekt met een deksel. Het deksel wordt gemaakt van een betonnen plaat met een gat erin. Daarvoor is een zak cement nodig en de Health Committee probeert de bewoners daarmee te helpen. De kosten van een zak cement bedragen ongeveer € 20.- Je moet er niet aan denken dat er een kind in zo’n gat van 10 meter diep valt. Misschien een aardig kerstcadeau?

 

nov 2012 – Bedankt!

Medisch Centrum kan een jaar vooruit

We hebben inmiddels € 2.300 ontvangen van onze donateurs voor de ontwikkeling van het Medisch Centrum bij Manda. Justus is vanaf 1 november in dienst van dr. Billah en kan met steun van Elimu Holland aan het werk. Hij ontvangt van onze stichting per maand € 100 salaris. Het is geweldig om te zien hoeveel donateurs spontaan geld hebben gestort op onze rekening. Hartelijk bedankt!

Dr. Billah in zijn behandelkamer

 

 

okt 2012 – Excuses

Na de klassenbezoeken heb ik gesproken met drie onderwijzeressen over de schoolfees en de klachten die zij hebben over Alice, omdat zij hun schoolgeld niet zou hebben betaald. Zij bleken inmiddels allen het geld voor dit cursusjaar ontvangen te hebben. Hier heeft zich hetzelfde voorgedaan als bij de ouders: de studiebeurs was betaald, maar voor hun eigen deel hadden zij geen geld. Een van hen vertelde dat zij zich door iemand hebben laten opjutten om bij de sponsor te gaan klagen. Ze hadden er heel veel spijt van en beloofden dat zij bij problemen met Alice zouden gaan praten en niet met anderen. Er volgde nog eens uitgebreide verontschuldigden van alle drie. In het vervolg krijgen zij alleen nog een studiebeurs als zij eerst hun eigen deel bij elkaar hebben.

Toen met Alice naar de Bank, onderweg over van alles nagepraat, het voelde goed. Onderweg telefoontje van de moeder van het jongetje met gebroken arm. In het gips gezet, maar dat kostte 500 shilling. Ik vraag Alice hoe dat verder gaat. Een lach op haar gezicht, ze zal iemand moeten vinden die bereid is dat te betalen of ze betaalt het zelf. Ik heb haar geld gegeven.

Bij de bank hebben we de bankafschriften over de afgelopen drie jaar opgevraagd om te kunnen verifiëren of er met de rekening is geknoeid. Het was vlot geregeld en toen hen ik afscheid genomen van Alice. Ik heb haar beloofd heel snel contact op te nemen om haar te informeren over haar bevindingen. Ik heb inmiddels de afschriften bekeken en tot mijn grote vreugde kunnen vaststellen dat zij in de afgelopen drie jaar geen dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Wat een opluchting!

Het past mij om hier en nu excuses te maken voor de twijfels die ik had ten aanzien van Alice. Door alle signalen en geruchten van ouders, leraren en anderen die bij Manda betrokken zijn, kwam een beeld naar boven dat zij niet te goeder trouw was. Dat beeld werd voortdurend versterkt. Ook James moest erkennen dat hij zich heeft laten misleiden door de ouders en leraren. Ik heb inmiddels beter zicht op de werkelijkheid en moet zowel naar haar als naar alle donateurs excuses maken voor mijn twijfels. Ik heb Alice inmiddels een bericht gestuurd met mijn excuses, maar al bij ons afscheid had ik een goed gevoel over haar inzet en integriteit. Het is zo moeilijk om op afstand te beoordelen hoe die dingen gaan…