Wat doet Elimu?

Elimu Holland richt zich op 3 pijlers:

 • Educatieve voorzieningen
  Onze eerste doel was de bouw van een school, twee watertanks en toiletten. Later hebben we ook een technische school laten bouwen.
 • Studiebeurzen
  Sinds 2006 geven we prioriteit aan het verstrekken van een studiebeurs aan elke leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat.
 • Talentontwikkeling
  Vanaf 2022 verstrekken we studiebeurzen aan studenten die een opleiding volgen in het beroepsonderwijs of de universiteit.
  We ondersteunen ook een project in de gemeenschap waar jongeren in de weekenden hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen als: muziek, drama, tekenen, schilderen en schrijven (journalistiek).