Bestuur

De stichting legt verantwoording af aan het bestuur. In het bestuur van de Stichting Elimu Helpt Kenya zitten de volgende personen

  • T. Stolze (voorzitter),
  • B. van Muijen (secretaris/penningmeester)
  • J.M. Gelauf
  • I.M. Verbeek-Plompen
  • J. de Haan.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die zonder enige beloning de projecten in Kenia ondersteunen.