Jaarverslag

Vergadering Bestuur Elimu Holland

29 september 2022 – Nootdorp – 12.00 uur

Aanwezig: Janny Wolters, Ria Oosschot, Irma Verbeek, Jan de Haan, Johan Gelauf, Bart van Muijen

 1. Opening
  Het is alweer twee jaar geleden dat we voor het laatst bij elkaar waren. Iedereen is gezond, behoudens hier en daar een ouderdomspijntje. Fijn om elkaar weer te zien.
 2. Verslag reis augustus 2022
  We waren na zeven jaar weer terug in Manda en het was weer als thuiskomen. We waren met zijn drieën, Bart, Chris (kleinzoon) en Johan. We hebben veel oude bekenden ontmoet en kennis gemaakt met nieuwe vrienden, zoals het nieuwe schoolhoofd van Manda, mr. Kalama.
  Hoogtepunten waren het bezoek aan de school, de ontmoeting met Mme Perice en Eunice, de ontmoeting met de kinderen van Comrade Kids en de ontmoeting met de oud-studenten.
  We hebben de oud-studenten geinterviewd en uitgebreid gesproken met het schoolhoofd en Eunice over de uitbreiding van ons studiebeurzen programma. Dit sluit goed aan op het nieuwe beleid van de overheid dat is gericht op individuele talentontwikkeling van leerlingen: Competence Based Curriculum. Dit beleid staat nog in de kinderschoenen, maar lijkt veelbelovend. De leerlingen worden al in een vroegtijdig stadium geselecteerd voor een beroepsopleiding of de highschool.
  Hier hebben we ook een relatie proberen te leggen met Comrade Kids, waar jongeren de kans krijgen hun creatieve talenten te ontwikkelen: schilderen, acteren, muziek en journalistiek.
 3. Studiebeurzenprogramma
  Ons huidige studiebeurzenprogramma zit behoorlijk in de lift, het afgelopen jaar ging bijna 80% van de schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs met een studiebeurs van Elimu Holland. Het nieuwe schoolhoofd trekt er hard aan en het huidige aantal deelnemers (108) zal de komende jaren behoorlijk kunnen toenemen. Daarnaast willen we het programma uitbreiden met beurzen voor het hoger onderwijs. We willen in 2023 starten met 4 studenten en dit aantal jaarlijks uitbreiden met 4, zodat we over vijf jaar 20 studenten in het programma hebben.
 4. Financiën. De Jaarrekening 2021 toont een tekort van bijna € 1.200 als gevolg van de onvoorziene extra kosten voor de toiletgroep. 56 leerlingen kregn in 2021 een studiebeurs. De Begroting 2023 zag er eerder negatief uit. Bij gelijkblijvende inkomsten en stijgende uitgaven voor studiebeurzen zou er een tekort ontstaan van € 2.550. Inmiddels hebben we door wervingsacties een aantal nieuwe donateurs erbij gekregen, waardoor de begroting een positief resultaat te zien geeft van € 2.640 (zie bijlage).Met het oog op het nieuwe studiebeurzen programma hebben we ook een voorlopige Begroting 2027 opgesteld. Om die begroting te realiseren moeten de inkomsten verder omhoog van € 12.000 in 2023 naar € 15.000 in 2027.
 5. Werving donateurs We gaan aan de slag om donateurs te zoeken voor ons nieuwe studiebeurzenprogramma. Wil iedereen om zich heen kijken naar potentiële donateurs. Jan meldt Elimu aan bij een neef die een bedrijf heeft in Genemuiden. We hebben een nieuwe folder gemaakt en twee PP presentaties over de geschiedenis v an ons project en over de nieuwe projectplannen. We zijn begonnen met het vernieuwen van de website waarop we ook kleine filmpjes willen plaatsten van oud-studenten en leraren die van ons studiebeurzen programma hebben geprofiteerd.
 6. Bestuur. Johan treedt terug als projectleider en is bereid nog enige tijd als bestuurslid betrokken te blijven. Janny bedankt Johan voor de jarenlange inzet voor Elimu Holland en overhandigt hem namens het bestuur een mooi beeldhouwwerkje. Ria Oosschot treedt af als bestuurslid na ruim 20 jaar trouwe dienst. Zij wordt bedankt met een klein cadeau namens het bestuur. Het bestuur benoemt Bart als nieuw bestuurslid en neemt de taak van Johan als projectleider over. Janny kondigt aan haar taak als voorzitter te willen neerleggen in verband met nieuwe activiteiten voor een ander bestuur.
 7. Rondvraag en sluiting De vergadering wordt om 13.30 uur afgesloten.