In memoriam Jan de Haan

Begin juni ontvingen wij bericht dat Jan de Haan op 20 februari 2024 is overleden. Jan was bestuurslid van onze Stichting en is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij onze activiteiten in Kenia.

Jan werkte als beleidsadviseur bij de Besturenraad, waar hij de belangen van schoolbesturen in het christelijk onderwijs behartigde. Ik had dezelfde functie bij de besturenorganisatie in het katholiek onderwijs en leerde Jan kennen toen wij samen met overleg voerden met het ministerie van Onderwijs over de onderwijswetgeving.

Toen wij in 2001 de Stichting Elimu Holland oprichtten was Jan bereid toe te treden tot het bestuur en zich in te zetten om binnen zijn organisatie donateurs te werven voor ons project. Mede dankzij hem hadden we binnen korte tijd 100 donateurs en waren we in staat binnen vier jaar een nieuwe school te bouwen in Manda.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. We zullen hem blijven herinneren als een trouwe, loyale en vriendelijke collega. Jan is 80 jaar geworden.

Johan Gelauf