Kenia Team

Sinds begin 2023 hebben wij in Kenia een team van drie geweldige vrouwen die namens ons zorgen voor een optimaal contact met leerlingen, studenten en ouders over het verstrekken van studiebeurzen. Zij zijn onze ogen en oren in Kenia, zonder hen is het haast onmogelijk om het geld dat bedoeld is voor studiebeurzen bij de juiste personen en scholen te krijgen en om informatie te krijgen over de voortgang.

Eunice is een oude bekende. Wij hebben haar voor het eerst ontmoet in 2005 toen zij kleuterleidster was op de school in Manda. Zij was degene die ons vroeg of we haar en haar leerlingen studiebeurzen konden geven en was de eerste onderwijsgevende die met onze studiebeurs een diploma behaalde. Zij was ook de eerste kleuterleidster die van de overheid een officiële aanstelling kreeg op de school in Manda. Dankzij haar inzet is zij een krachtige en zelfstandige vrouw geworden. Zij zegt hierover zelf: I am flying!

Joyce is het hoofd van de school in Manda. Zij is onze belangrijkste schakel in het contact met de ouders. Zij informeert de leerlingen over onze stichting en het studiebeurzen project en aan het eind van het schooljaar roept zij alle ouders van de schoolverlaters bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de studiebeurzen.

Rachel werkt samen met Eunice en Joyce en richt zich vooral op het registreren van de studenten en het volgen van de studieresultaten. Aan het eind van het jaar verzamelt zij de aanvraagformulieren van de studenten, beoordeelt de aanvragen en adviseert ons aan welke studenten wij al dan niet een studiebeurs kunnen toekennen. Gedurende het jaar bezoekt zij de scholen waar de studenten zitten om de voortgang te volgen.

Eunice en Joyce krijgen geen vergoeding voor het werk wat zij doen. Wij hebben met hen afgesproken dat zij de uren die zij aan dit werk besteden bij elkaar optellen. Wij vertalen het aantal uren in geld. Dat geld besteden zij aan het onderhoud van hun school.

Hierboven zien we de reparatie van de watertank van de school van Eunice en daarnaast het onderhoud aan de schoolbanken van de Manda school

Rachel ontvangt voor haar werk een bedrag van € 60 per maand. Zij is de enige persoon in onze stichting die voor haar werk een vergoeding ontvangt.