okt 2012 – Excuses

Na de klassenbezoeken heb ik gesproken met drie onderwijzeressen over de schoolfees en de klachten die zij hebben over Alice, omdat zij hun schoolgeld niet zou hebben betaald. Zij bleken inmiddels allen het geld voor dit cursusjaar ontvangen te hebben. Hier heeft zich hetzelfde voorgedaan als bij de ouders: de studiebeurs was betaald, maar voor hun eigen deel hadden zij geen geld. Een van hen vertelde dat zij zich door iemand hebben laten opjutten om bij de sponsor te gaan klagen. Ze hadden er heel veel spijt van en beloofden dat zij bij problemen met Alice zouden gaan praten en niet met anderen. Er volgde nog eens uitgebreide verontschuldigden van alle drie. In het vervolg krijgen zij alleen nog een studiebeurs als zij eerst hun eigen deel bij elkaar hebben.

Toen met Alice naar de Bank, onderweg over van alles nagepraat, het voelde goed. Onderweg telefoontje van de moeder van het jongetje met gebroken arm. In het gips gezet, maar dat kostte 500 shilling. Ik vraag Alice hoe dat verder gaat. Een lach op haar gezicht, ze zal iemand moeten vinden die bereid is dat te betalen of ze betaalt het zelf. Ik heb haar geld gegeven.

Bij de bank hebben we de bankafschriften over de afgelopen drie jaar opgevraagd om te kunnen verifiëren of er met de rekening is geknoeid. Het was vlot geregeld en toen hen ik afscheid genomen van Alice. Ik heb haar beloofd heel snel contact op te nemen om haar te informeren over haar bevindingen. Ik heb inmiddels de afschriften bekeken en tot mijn grote vreugde kunnen vaststellen dat zij in de afgelopen drie jaar geen dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Wat een opluchting!

Het past mij om hier en nu excuses te maken voor de twijfels die ik had ten aanzien van Alice. Door alle signalen en geruchten van ouders, leraren en anderen die bij Manda betrokken zijn, kwam een beeld naar boven dat zij niet te goeder trouw was. Dat beeld werd voortdurend versterkt. Ook James moest erkennen dat hij zich heeft laten misleiden door de ouders en leraren. Ik heb inmiddels beter zicht op de werkelijkheid en moet zowel naar haar als naar alle donateurs excuses maken voor mijn twijfels. Ik heb Alice inmiddels een bericht gestuurd met mijn excuses, maar al bij ons afscheid had ik een goed gevoel over haar inzet en integriteit. Het is zo moeilijk om op afstand te beoordelen hoe die dingen gaan…