nov 2014 / Terugblik

Justus Mulwa heeft zijn plannen voor 2015 klaar. Hij is heel ambitieus en heeft meer plannen die hij wil uitvoeren dan hij kan betalen. Bart en ik hebben hem geholpen met het opstellen van een business plan voor de IT Shop. In de afgelopen maanden is er al geld verdiend met dit project.

Stand van zaken projecten AFYA CARE 2014 (kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op: http://www.aci.or.ke)

  • Vrijwilligers: er zijn 12 vrijwilligers. Zij hebben allen een training gevolgd. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor ongeveer 20 gezinnen, die regelmatig worden bezocht. De vrijwilligers brengen in kaart hoe het is gesteld met de gezondheid en het welzijn. Aan het eind van 2014 zullen alle 266 gezinnen geregistreerd zijn. Twee vrijwilligers hebben een studiebeurs gekregen om een opleiding te volgen.
  • Latrines: Er zijn 50 latrines gebouwd voor 50 gezinnen met behulp van de vrijwilligers
  • Schoon drinkwater: Er is een begin gemaakt met de bouw van een groot waterreservoir voor 20 gezinnen
  • De IT shop is ingericht en de eerste opbrengsten zijn ingeboekt (september, oktober en november € 200)
  • Medische zorg: 230 bewoners van Manda hebben een medische behandeling gehad in de kliniek met een bijdrage van AFYA CARE
  • School gezondheids programma: de leraren hebben een EHBO training gehad
  • Voorlichting community: er zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd bezocht door 75 bewoners
  • AFYA Care biedt inmiddels een werkplek aan 6 jongeren (2 assistenten, 2 receptionistes, medewerker IT shop en een tuinman)

Elimu Holland heeft voor AFYA CARE in 2015 een budget gereserveerd van € 1.000. Dat is niet genoeg voor het uitvoeren van alle plannen. We hopen nog op wat extra inkomsten. Naast dit bedrag hebben we voor de studiebeurzen een bedrag gereserveerd van € 3.000

Doet u weer mee in 2015?

Alvast bedankt.