okt 2014 / My Book Buddy

Op 24 oktober heeft mijn collega-sponsor van de Mwamtsefu school, Willie de Bruin, 550 boeken en 8 boekenboxen naar onze school in Manda gebracht. Ze heeft aan de leraren en kinderen uitgelegd hoe het BOOK BUDDY project werkt. Alle klassen krijgen een BOOK BUDDY BOX met genoeg boeken voor elk kind. Alle kinderen krijgen een BOOK BUDDY TASJE waarin zij elke week een boek mee naar huis mogen nemen. Eens per week wordt de BOOK BUDDY VLAG gehesen en mogen alle kinderen boeken ruilen.

De boekenboxen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willie heeft de directeur een contract laten ondertekenen waarin is vastgelegd dat hij er voor zorgt dat het project op school goed wordt uitgevoerd. Daarna heeft ze samen met de leraren alle boeken gesorteerd op alfabet en in de BOXEN gezet. De kinderen kunnen aan de slag met een leesboek!

De directeur ondertekent het contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het BOOK BUDDY project is een initiatief van MY BOOK BUDDY een Nederlandse organisatie die overal op de wereld scholen sponsort bij het inrichten van een MY BOOK BUDDY bibliotheek. Deze organisatie betaalt 50% van de kosten, de andere 50% wordt betaald door onze stichting. De totale kosten bedragen ongeveer € 1.500. Het grootste deel van dit bedrag is bijeen gebracht door Susan van der Ende en Carolien van der Does. Zij waren in 2010 een paar weken in Manda en hebben daar samen met de dokter gewerkt aan een systeem voor het in beeld brengen van de medische zorg. Tijdens hun verblijf hebben zij een cheque overhandigd van € 1.100 voor de aanschaf van bibliotheekboeken. Het is er tot nu toe niet van gekomen om dit geld op een verantwoorde manier te besteden. Wij zijn er bijzonder trots op dat dit nu wel kan, en hoe! Alle kinderen van onze school kunnen vanaf nu elke week thuis een boek lezen. Een ongekende rijkdom en een belofte voor de toekomst. Kinderen die goed kunnen lezen hebben een voorsprong op kinderen die niet of moeilijk kunnen lezen. Ze zullen ook bij alle andere vakken beter scoren. Bedankt donateurs!

De boeken worden gesorteerd