Jaarverslag 2019

Elimu Holland ondersteunt leerlingen van Manda die naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij komen in aanmerking voor een studiebeurs en daarmee biedt Elimu Holland hen een kans op een betere toekomst. 

Mohamed Mwakuona, oud-inspecteur van de Manda Primary School beheert namens Elimu Holland het Studiefonds in Kenia. Hij organiseert bijeenkomsten op de Primary School waarop hij met de leerlingen bespreekt aan welke eisen zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een studiebeurs en hoe zij zich kunnen aanmelden. Om te kunnen deelnemen stellen we de volgende voorwaarden:

  • Inschrijving op een secondary school of een polytechnische school
  • De studiebeurs bedraagt tenminste Ksh 5,000, met een maximum van 50% van het schoolgeld
  • Alle leerlingen die zich inschrijven voor klas 1 kunnen deelnemen aan het project
  • De leerlingen in klas 2, 3 of 4 moeten een score hebben van C+ of hoger
  • De deelnemers zijn bereid vrijwilligerswerk te doen voor de gemeenschap.

Mohamed inventariseert aan het eind van elk jaar de resultaten van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

In 2019 hebben 63 leerlingen een studiebeurs ontvangen, waarvan:

  • 22 leerlingen in klas 1
  • 17 leerlingen in klas 2
  • 6 leerlingen in klas 3
  • 3 leerlingen in klas 4
  • 15 leerlingen niet Manda