apr 2014 / € 4.000

Goed nieuws!

Op 15 april ontving Elimu Holland € 4.000 van het Aelbrechts Fonds voor ons project in Kenia. Met dit bedrag zijn we verzekerd van de voortgang van het project tot eind 2014. We hebben nog een aanvraag lopen voor het aanleggen van twee drinkwater reservoirs bij de RABO Bank. We verwachten hierover in mei een beslissing te ontvangen.

Korte update van het project van Justus:

  • In de eerste drie maanden van 2014 heeft Justus een bedrag van € 662,35 uit de opbrengst van de apotheek kunnen besteden aan zijn HEALTH project.
  • Justus heeft zijn werkzaamheden uitgebreid naar twee andere dorpen: Mwamtsefu en Mwena. Uit beide dorpen zijn 35 vrijwilligers geselecteerd, die inmiddels een training van 5 dagen achter de rug hebben.
  • De twee sponsoren van de scholen in Mwamtsefu en Mwena hebben de training van de vrijwilligers uit deze dorpen gesponsord.