mei 2014 / Bart

Beste vrienden/donateurs van Manda

Wie de schoen past, trekt hem aan

Al jaren volg ik met interesse het werk van Elimu Holland in Kenia. De kleinschaligheid en directe ondersteuning spreekt mij aan. En ik geloof heel erg in de huidige aanpak: het motiveren en stimuleren van eigen initiatieven binnen de lokale gemeenschap. In overleg met de stichting ga ik een rolletje oppakken en wel het begeleiden van één van de lokale initiatieven daar: de IT-Shop.

In het kort: Justus Mulwa, één van de oud-leerlingen in Manda heeft een nieuw initiatief gestart. Een IT-Shop waar het mogelijk wordt om fotokopieën te maken, op een PC te werken etcetera. Justus heeft een plan opgesteld, waar van zonnepaneel tot tafels, stoelen en wat eenvoudige pc apparatuur in opgenomen is. Kosten zijn voor onze begrippen niet zo hoog (opstart is 5.000 euro) maar kan wel leiden tot een aantal banen, en ook een stuk technologische vooruitgang voor de lokale gemeenschap. Ik wil graag proberen dit mogelijk te maken. Met hulp van velen natuurlijk. Ik wil jullie met regelmaat op de hoogte houden van de progressie van de IT-Shop. En ik ben natuurlijk op zoek naar sponsoring. Van een klein bedrag per maand tot een eenmalige donatie. Alles is welkom. Ik houd jullie op de hoogte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Bart van Muyen.
Bart@vanmuyen.nl
06-27024902.