Jaarrekening 2015

In 2015 hebben onze donateurs in totaal bijna € 6.000 bijeengebracht. We hebben in totaal € 9.800 uitgegeven:

  • Studiebeurzen € 4.600
  • Salaris Projectleider Kenia € 2.400
  • Medische activiteiten € 800
  • Onderwijsactiviteiten € 800
  • Transport en verblijf Kenia € 700
  • Kosten organisatie € 500

Een nauwkeurig overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u hieronder. Daaruit blijkt ook dat we bijna € 3.800 hebben moeten inleveren op onze reserves.

Aan het begin van 2016 hebben we nog ruim € 3.500 in kas. Dat is niet voldoende om de kosten in 2016, die zijn begroot op € 7.500, te dekken. We hebben een actie ingezet om meer donateurs te werven. Daarop zijn in januari een behoorlijk aantal positieve reactie binnengekomen.

We danken al onze trouwe donateurs voor hun bijdrage in 2015. We heten de nieuwe donateurs van harte welkom!

Jaarrekening 2015