Nieuwe vrienden

Justus heeft een nieuw plan, hij gaat vrienden zoeken voor Manda. Hij gaat in 2016 alle leerlingen met een studiebeurs van Elimu Holland uitnodigen deel te nemen aan een jongeren netwerk. In dit netwerk wil hij deze leerlingen helpen bij het maken van een studie- of beroepskeuze. Hij wil ook vaardigheidtrainingen organiseren op het gebied van computers en management. Hij wil dat doen onder de voorwaarde dat deze jongeren ook vrijwilligerswerk gaan doen voor hun gemeenschap.

Wij willen deze activiteit graag ondersteunen. Hoe hoog de kosten daarvan zijn, weten we nog niet, maar we zullen maximaal 50% voor onze rekening nemen.

In Nederland zoeken we ook nieuwe vrienden voor Manda. In december hebben we aan 80 familieleden en bekenden een nieuwjaarswens gestuurd met het verzoek of zij voor enkele jaren donateur willen worden. Deze actie heeft al wat succes opgeleverd, maar we hebben nog niet het benodigde geld bijeen om de door ons toegezegde bijdrage voor 2016 te kunnen voldoen.

>> Heb je je bijdrage voor 2016 al betaald?

>> Kun je ons helpen bij het vinden van nieuwe donateurs?