Evaluatie 2014

Hoe gaat het met Manda en het project van Justus?

Twee weken geleden hebben we Justus gevraagd om een stand van zaken van zijn project. Hieronder de belangrijkste feiten.

 • De hoofddoelstelling van het project is het aantal ziektegevallen in drie jaar te verminderen met 20% door gezondheidsvoorlichting en het verbeteren van de hygiëne. Uit het overzicht van de behandelingen in de kliniek van Dr. Billah blijkt dat het aantal ziektegevallen in 2014 afgenomen met 50% en het aantal bezoeken aan de kliniek met 15%. Het is niet duidelijk welk deel van deze enorme daling wordt veroorzaakt door het werk van Justus, want sinds 2014 heft de overheid belasting op de tarieven van medische zorg. Begin 2016 meer duidelijkheid daarover.
 • Het projectbudget is eind november op. Dat betekent dat Justus de salarissen van enkele medewerkers in december niet kan betalen.
 • De apotheek loopt goed, er is een maandelijkse omzet van € 225, na aftrek van de kosten blijft er maandelijks ongeveer € 60 over dat aan het project wordt besteed.
 • De IT Shop heeft een maandelijkse omzet van € 240, de kosten zijn ongeveer gelijk. Dat betekent dat de IT Shop nog geen opbrengst voor het project oplevert.
 • In 2015 heeft Justus 6 trainingen voor 15 vrijwilligers uitgevoerd. De vrijwilligers bezoeken elk regelmatig ongeveer 20 huishoudens
 • In 2015 zijn 8 nieuwe latrines aangelegd, het totaal komt nu op 60 (30%)
 • In 2015 zijn 448 mensen in de kliniek behandeld met financiële ondersteuning van Afya Care.
 • Justus heeft een sluitend en transparant systeem opgezet voor het verstrekken van studiebeurzen en daaraan uitvoering gegeven
 • Het eerste waterreservoir voor de opvang van schoon drinkwater is gegraven en overdekt. Het water in het reservoir wordt gebruikt in de droge tijd.

Justus heeft ook zijn plannen voor 2016 gepresenteerd. Kort gezegd worden daarin de huidige activiteiten voortgezet. Onze bijdrage voor Afya Care bestaat uit:

 • € 2.500 voor het salaris van Justus
 • € 1.000 als bijdrage aan het project
 • € 3.500 voor studiebeurzen

We willen Justus de komende maand € 800 sturen om de salariskosten van enkele medewerkers in 2015 te kunnen betalen en om een voorraad aan te schaffen voor de verkoop van schoolartikelen. Daarmee kan hij de omzet van de IT Schop vergroten. Onze reserves zijn uitgeput. We hebben dringend geld nodig om het project in 2016 te ondersteunen. Binnenkort starten we een actie om nieuwe donateurs te werven. Doet je mee? We hebben jouw hulp dringend nodig!

Groet

Johan Gelauf en Bart van Muyen