jul 2015 / Laptops

Sinds ons bezoek aan Kenia hebben we regelmatig contact met Justus via de email. Aan het begin van elke maand stuurt hij ons (Bart en Johan) ook een financieel overzicht van de maand ervoor. Daarin zien we hoe de verkopen van de IT Shop verlopen, hoe de apotheek het doet en hoe de projectkosten zich ontwikkelen. Justus zit in een moeilijke fase. Hij moet er voor zorgen dat apotheek en de IT Shop meer gaan opleveren, zodat hij daarmee de kosten van het project kan blijven financieren. Hij wil graag computercursussen geven, maar hij heeft maar twee computers. Geld voor extra computers is er niet. De maandelijkse inkomsten uit de apotheek en de IT shop bedrag ongeveer  € 400, de kosten bijna € 350. In die kosten zit ook een maandelijkse aflossing van een lening van € 55 voor de IT Shop. Dat betekent dat er maandelijks € 50 overblijft voor het financieren van projectkosten en de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Voorlopig blijven we hem volgen en steunen. We hopen dat de verkopen de komende maanden toenemen, zodat hij kan een paar nieuwe computers kan kopen. Hij hoopt natuurlijk op hulp uit Nederland, maar we willen eerst zien hoe ver hij komt zonder onze hulp. Wat wel heel goed zou helpen is om gebruikte laptops uit Nederland naar Kenia te verzenden. Als iemand Justus kan helpen met een niet al te oude gebruikte laptop zou dat grandioos zijn!