Studiefonds 2016

Studiebeurzen

Deze week stuurde Justus mij het overzicht van alle leerlingen die in 2016 een studiebeurs hebben ontvangen. Eind 2015 hebben 46 leerlingen de Manda Primary School verlaten. Daarvan gingen er 32 naar een secondary school, 3 naar de Polytechnische school en 11 gingen niet meer naar school. Begin 2016 hebben in totaal 92 leerlingen een studiebeurs ontvangen:

  • Groep 2013: 10 leerlingen in klas 4 (examenklas)
  • Groep 2014: 20 leerlingen in klas 3
  • Groep 2015: 27 leerlingen in klas 2
  • Groep 2016: 35 leerlingen in klas 1

Justus houdt ook bij hoe de prestaties zijn van de leerlingen. Daaruit blijkt dat de meeste leerlingen vorig jaar hebben gepresteerd op C en D niveau. Justus vindt deze scores aan de lage kant (de scores lopen van A tot E niveau). Hij stelt voor om in de toekomst alleen leerlingen een studiebeurs te geven die scoren op A of B niveau en de studiebeurs iets te verhogen. Dat lijkt ons een zinvolle gedachte, omdat in dat geval de leerlingen die heel goed hun best doen, worden beloond. We hebben hem gevraagd dit idee verder uit te werken.

Klussenpot

Sinds eind 2015 ben ik actief als klusjesman. Ik doe geregeld kleine klusjes voor mensen in onze buurt. Ik vraag daarvoor een kleine bijdrage en de opbrengst gaat in de klussenpot die is bedoeld voor ons project in Kenia. In de pot zit half mei 2016 een bedrag van € 543.