Nieuwe ideeën

De sponsor van de Mwamtsefu school (4 km van Manda), Willie de Bruin, is mede sponsor van het project van Justus. Justus geeft leiding aan een groep vrijwilligers van Mwamtsefu die zich bezig houden met gezondheid en hygiene van bewoners. Zij bouwen bijvoorbeeld bij elke gezin een latrine. Willie heeft twee laptops voor hem meegenomen uit Nederland die hij kan gebruiken om trainingen te geven. Hij heeft haar gevraagd of zij hem kan helpen een tweede apotheek op te zetten in Perani, zodat ook de bewoners van Mwamtsefu daarvan gebruik kunnen maken.

Justus heeft met de Manda school een overeenkomst om een deel van het schoolterrein (ter grootte van ongeveer een voetbalveld) af te scheiden met een hek. Hij wil op zijn terrein een Life Skill Centre starten waar hij de mensen kan leren hoe zij de problemen van het leven beter kunnen aanpakken (zelfredzaamheid). Binnenkort legt hij een plan voor.

Justus is ook actief met het jongerennetwerk, dat zowel voor de studenten op de middelbare school is bedoeld, als voor de jongeren die al van school af zijn. Hoe kunnen zij zich inzetten voor de gemeenschap? Hij begeleidt hen ook bij het zoeken naar een baan.

De studiebeurzen voor 2016 zijn bijna allemaal toegekend en voldaan. Binnenkort ontvangen wij een overzicht van alle leerlingen die in dit project participeren.