Evaluatie 2014 – 2016

Manda: hoe verder?

In 2014 is Justus Mulwa gestart met een 3-jarig project gesteund door Elimu Holland. Twee maanden geleden zijn we begonnen met een evaluatie, omdat we willen weten of en hoe we in 2017 verder gaan met dit project. Een korte evaluatie.

  • De hoofddoelstelling van het project was het terugdringen van het aantal ziektegevallen met tenminste 20% in 3 jaar. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Het aantal patiënten dat de kliniek bezocht is afgenomen met maar liefst 35%. Justus schrijft de daling toe aan meer oorzaken: minder ziektegevallen, maar ook stijgende tarieven (belasting) en het gebruik van alternatieve genezers.
  • De grootste daling van het aantal ziektegevallen betreft gevallen die te maken hebben met het drinken van verontreinigd water. De voorlichting over gezondheid en hygiëne heeft eraan bijgedragen dat de mensen het water vaker koken voor zij het drinken. Justus heeft 20 vrijwilligers opgeleid die helpen bij het uitvoeren van het gezondheidsprogramma in Manda.
  • Het drinkwater project (watervijver) voor het opvangen van schoon (regen)water is mislukt. Er zijn verschillende problemen: onenigheid over het eigenaarschap van de grond en de te betalen kosten voor schoon drinkwater, het ontbreken van een goede samenwerking.
  • Opvallend is het nog steeds zeer hoge aantal malaria gevallen: een blijvend aandachtspunt voor de komende jaren.
  • Het bouwen van latrines is succesvol geweest, 75% van de gezinnen beschikt over een latrine op of rond hun erf.
  • De verkoop van medicijnen in de apotheek is een groot succes. Met de opbrengst konden de tarieven van de dokter voor de mensen van Manda worden verlaagd (met 50%). De netto-opbrengst van de apotheek die Justus aan het project heeft kunnen besteden bedroeg in 2015 € 710.
  • Ten aanzien van de apotheek worden per 1 januari 2017 nieuwe regels van de overheid van kracht: een apotheek moet worden beheerd door een gekwalificeerde apotheker. Het ziet ernaar uit dat de apotheek moet worden overgedragen aan een nieuwe beheerder/eigenaar. Justus gaat onderhandelen over de overname van de voorraad van zijn apotheek.
  • De IT shop vergt nog steeds investeringen. De omzet is in 2015 gestegen tot bijna € 2500, maar door de investeringen zijn de kosten in 2015 toegenomen tot € 3100.
  • De organisatie rond het verstrekken van studiebeurzen loopt uitstekend. Er zijn heldere regels en Justus legt jaarlijks aan de ouders en aan Elimu Holland verantwoording af over de besteding van het geld. Hij heeft voorgesteld het beschikbare budget anders te verdelen: meer geld aan goed presterende leerlingen, minder geld aan onder presterende leerlingen.

Justus wil de komende jaren de koers van zijn organisatie aanpassen. Hij wil zijn stichting omvormen naar een sociale onderneming waarvan de mensen van de gemeenschap eigenaar worden. Zij zullen zelf moeten investeren in die onderneming en donoren en sponsoren die willen helpen worden aandeelhouders.

Het bestuur van Elimu Holland vindt dit een goede ontwikkeling. Bart en ik hebben op zondag 7 augustus via Skype uitgebreid gesproken met Justus. Ons voorstel is om een nieuw business plan op te zetten waarin de ideeën voor de nieuwe onderneming worden uitgewerkt. Daarmee gaan we de komende weken aan de slag.
In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie verder over de nieuwe plannen. Wie kan ons helpen bij het werven van nieuwe sponsoren?