Chicken House

Afgelopen maand zijn wij (Bart en Johan) druk in gesprek geweest met Justus over de toekomst van zijn project. Hij stelt voor de komende 5 jaar een nieuwe aanpak voor. Hij wil samen met een kleine groep boeren in Manda een kippenproject starten.  We stellen samen een projectplan op voor deze nieuwe onderneming. Doel is tweeledig. Allereerst dat het project na vijf jaar zoveel geld oplevert dat alle kosten van het project uit de opbrengst kunnen worden gedekt, ook het salaris van Justus en zijn medewerkers. Daarnaast zullen 15 tot 30 boeren met hun kippenbedrijfje voldoende geld verdienen om in hun levensbehoefte te voorzien en hun kinderen te laten studeren.

Deze week stuurde hij een foto van het chicken house dat hij samen met de vrijwilligers heeft gebouwd. Dit is de centrale plek voor de inkoop en verkoop van kippen. De 15 boeren die aan het project meedoen hebben zelf ook een kippenhok op hun erf gebouw, waar zij 20 tot 30 kippen kunnen houden. Zij starten elk met 10 kippen op leenbasis. Uit de opbrengst betalen zij de kippen terug aan Justus. De opbrengst moet komen uit de verkoop van eieren en vetgemeste kippen.

img_6834

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld, dat ik kleine klussen doe bij oudere mensen in de buurt tegen vergoeding van een kleine bijdrage voor ons project in Kenia. In de klussenpot zit momenteel een bedrag van € 1088! Om het project van Justus ook in de komende jaren te kunnen blijven steunen, hebben we jaarlijks € 7.000 nodig. We hopen van harte op jullie blijvende steun!