Vijfjarenplan

Op 31 december 2016 heeft Justus zijn driejaren project af. Hieronder kort de belangrijkste resultaten:

  • het aantal ziektegevallen is met meer dan 35% gedaald (doel was -20%)
  • driekwart van de gezinnen beschikt over een eigen latrine
  • de apotheek loopt goed met maandelijkse netto opbrengst van € 70
  • de IT shop loopt goed met een maandelijkse netto opbrengst van € 120
  • het studiefonds loopt goed, Justus heeft enkele verbeteringen voorgesteld
  • het drinkwater project is mislukt

Op 1 januari start Justus met een commercieel bedrijf waarin hij al zijn activiteiten onderbrengt. De overheid stelt nieuwe regels aan het instandhouden van apotheken. Justus moet de apotheek per 1 januari overdragen aan een gecertificeerde apotheker.

De commerciële activiteiten moeten leiden tot meer economische activiteiten en meer inkomen voor de gemeenschap. Een 30-tal boeren worden betrokken bij de kippen farm, waardoor zij in staat zijn meer inkomen te genereren. De eerste commerciële activiteiten van het bedrijf zijn:

  • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
  • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
  • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
  • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Aan het eind van deze vijf jaar moet zijn bedrijf zoveel omzet genereren dat het zelfstandig verder kan. Elimu Holland heeft een overeenkomst afgesloten met het bedrijf van Justus met een looptijd van 5 jaar. Elimu Holland is aandeelhouder en stelt in 2017 een bedrag beschikbaar van € 350 per maand. Jaarlijks neemt deze bijdrage met 20% af. Na vijf jaar staat het bedrijf op eigen benen.

Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2016 op de ANBI pagina.