Persoonlijk nieuws: een baby!

Er is groot persoonlijk nieuws voor Justus Mulwa. Hij en zijn vrouw Abigail hebben een prachtige baby gekregen: Samuel. Op 5 mei zijn moeder en zoon uit het ziekenhuis ontslagen. Het gezin maakt het uitstekend!
In Manda, Kenia is inmiddels het regenseizoen begonnen en dat had het land hard nodig.

De eerste maanden van dit jaar is er weer van alles gebeurd in Manda. Een korte update:

De IT-shop loopt goed. Er komen gestaag inkomsten binnen en dat is exact wat we willen bereiken: zelfredzaamheid. In gesprekken gaan we de komende weken onderzoeken op welke wijze we die inkomsten nog kunnen verhogen. Momenteel levert de IT-shop kopieerwerk, printwerk, telefoonapparatuur etc. Maar er worden ook computertrainingen gehouden. En door de aanloop is zelfs wat te verdienen door blikjes frisdrank te verkopen.

Het kippenproject nadert een belangrijke mijlpaal. Afgelopen weken is veel werk verzet om huisvesting te maken voor de kippen en de er zijn inmiddels heel wat kippen in huis. Er wordt momenteel nagedacht om een broedmachine aan te schaffen. Uiteindelijk moet de verkoop van kippen en eieren zo na de zomervakantie in gang gaan. Spannende momenten.

Tenslotte is er een Carrieredag gehouden in Manda voor de scholieren van de secondary school. Dit is een inspirerende dag geworden met presentaties over carrière kiezen, discipline, relaties etc. Ook zijn de de nieuwe (aangescherpte) regels voor studiebeurzen uitgelegd. De studenten komen nu in aanmerking voor een studiebeurs als ze boven de gestelde norm komen met hun prestaties.