Tussenstand

Dit jaar startte Justus een eigen onderneming met als belangrijke doelen voor de komende vijf jaar:

  • het verder uitbouwen van de IT Shop met trainingen en workshops
  • het opzetten van een kippenboerderij, waarin boeren een aandeel hebben
  • het belonen van goed presterende studenten (hogere studiebeurzen)
  • het inschakelen van studenten als vrijwilliger in de gemeenschap

Elimu Holland is een van de aandeelhouders van zijn onderneming en heeft toegezegd in 2017 ongeveer € 7.000 bij te dragen:

  • € 2.500 personeelskosten
  • € 3.000 studiebeurzen
  • € 1.500 project investeringen

Halverwege het jaar hebben we aan donaties bijna € 3.600 ontvangen, bijna € 2.900 van onze vaste donateurs en ik heb ruim € 700 ontvangen als vergoeding voor het uitvoeren van klusjes.

We hebben tot nu toe ruim € 6.000 uitgegeven, € 3.000 aan studiebeurzen, € 1.300 aan personeelskosten,  € 1.400 projectinvesteringen en de rest aan organisatiekosten.

Bart heeft afgelopen zondag uitgebreid met Justus gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de projecten: de IT shop en het kippenproject. Voor de ontwikkeling van de IT shop is een nieuwe printer noodzakelijk.  Hij wil IT shop uitbreiden met een servicepunt voor opnames, deposito’s en betalingen met de mobiele telefoon. We willen hem daarbij graag helpen, want deze service is een Kenia volop in ontwikkeling. Deze service is financieel aantrekkelijk en trekt bovendien veel klanten naar de IT shop.

Jullie allemaal bedankt voor jullie steun in het afgelopen halfjaar!