Nieuwe bezems


Wat het WhatApp toch een makkelijk communicatie middel! Dankzij WhatsApp heb ik de laatste maanden intensief contact gehad met Mohamed Mwakuona. Hij heeft zich goed ingewerkt in het studiefonds. We hebben de kinderen die tussen 2015 en 2018 de Manda Primary School hebben verlaten teruggevonden op de lijsten van klas 8. Mohamed heeft alle leerlingen aangewezen die een verzoek hebben gedaan om een studiebeurs te krijgen. Inmiddels hebben 62 leerlingen een studiebeurs ontvangen. Hieronder een overzicht.

  • 2018: 32 leerlingen verlieten de school, waarvan17 met een studiebeurs
  • 2017: 43 leerlingen verlieten de school, 19 leerlingen hebben een studiebeurs
  • 2016: 46 leerlingen verlieten de school, 8 leerlingen hebben een studiebeurs
  • 2015: 36 leerlinge verlieten de school, 2 leerlingen hebben een studiebeurd
  • Verder hebben nog 16 leerlingen een studiebeurs gekregen die niet van Manda komen

Mohamed heeft in zijn ijver 16 leerlingen een studiebeurs toegekend die volgens onze gegevens niet van Manda komen. Dat is niet volgens de afspraken. We zullen de studiebeurzen dit jaar niet terugvorderen, maar volgend jaar komt daar een einde aan.

Verder is Mohamed begonnen met de kinderen van Manda het land rond de school te bewerken om daar mais te planten. Het is een poging om de kinderen en studenten van Manda te betrekken bij het werken voor de community. Hij heeft er zin in!