dec 2012 – Kerstcadeau

Op 17 oktober heeft Justus Mulwa, afgestudeerd social worker een vergadering georganiseerd in de medische post (Perani Clinic) van Dr. Billah met een aantal mensen uit de community van Manda. De bijeenkomst was georganiseerd om een stichting op te richten (NGO) die tot doel heeft:

–       de gemeenschap kennis bij te brengen op het gebied van gezondheidszorg

–       het aanbieden van zorg aan zieken en gewonden tegen een redelijke prijs

16 Mensen van deze groep hebben zich bereid verklaard lid te worden van de NGO en zich voor Manda in te zetten. Justus Mulwa is gekozen tot voorzitter, Janet Chako en Dr. Billah zijn respectievelijk penningmeester en secretaris. De stichting krijgt de naam: Community Health Mission (CHM). Voor het gemak noem ik de CHM de Health Committee. De Health Committee werkt nauw samen met de Perani Clinic van Dr. Billah om de gezondheid van de community van Manda te verbeteren. De Health Committee levert medicijnen, de Perani Clinic behandelt zieken en gewonden tegen gereduceerde tarieven. De reductie bedraagt bijna 50% van de normale tarieven.

Op 15 november heeft de Health Committee een vergadering (baraza) georganiseerd met de community van Manda om de plannen te presenteren. De plannen zijn positief ontvangen.

Onze vertegenwoordiger in Manda, James Coolke, beheert het geld van Elimu dat we beschikbaar hebben gesteld voor de Health Committee. De Health Committee heeft inmiddels voor € 1000 medicijnen gekocht. We hebben eind november de afrekening ontvangen compleet met facturen en bonnen. James betaalt maandelijks de vergoeding die Justus van Elimu ontvangt om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hij rapporteerde op 8 december dat de Health Committee is begonnen met het voorlichten van de mensen in de gemeenschap over het graven van latrines bij hun huis. Twee maanden geleden was er een cholera uitbraak. De overheid heeft de bewoners van Manda opgedragen latrines te graven, waarin zij hun dagelijkse behoefte kunnen doen. Daarmee kan de verspreiding van cholera worden voorkomen omdat uitwerpselen niet meer overal verspreid terecht komen.

De Health Committee heeft inmiddels 37 van de 157 families geholpen met het graven van een latrine. Deze latrines moeten worden afgedekt met een deksel. Het deksel wordt gemaakt van een betonnen plaat met een gat erin. Daarvoor is een zak cement nodig en de Health Committee probeert de bewoners daarmee te helpen. De kosten van een zak cement bedragen ongeveer € 20.- Je moet er niet aan denken dat er een kind in zo’n gat van 10 meter diep valt. Misschien een aardig kerstcadeau?