Focus 2018

We hebben in december een paar keer uitgebreid gesproken met Justus over de lopende projecten. We zijn tevreden over hoe het studiefonds loopt en ook de IT-shop doet het ook goed. Die maakt maandelijks een winst van € 100. Het kippenproject is moeizaam op gang gekomen en er zijn slechts 6 bewoners die ermee aan de slag zijn gegaan. Wij vinden dat hij onvoldoende en niet tijdig met ons heeft gecommuniceerd over de strubbelingen.

Uit zijn verhaal blijkt ook dat de druk op hem vanuit de gemeenschap groot is. De meeste mensen (60%) zijn positief over zijn plannen, maar er zijn er ook die meer verwachten dan wij willen geven. Over het samenwerken op basis van 50-50 zoals wij al jaren doen, zijn ze niet tevreden. Justus vindt het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij vindt het idee om samen te werken met een sparring partner / coach die hem hierbij kan steunen een goede gedachte.

In 2018 zullen we de focus leggen op het studiefonds. Voor andere projecten stellen we alleen geld beschikbaar onder twee voorwaarden:

  • er ligt een aanvraag met een concreet plan op basis van onze 50-50 aanpak
  • er is geld beschikbaar om een dergelijk plan te financieren

Eind januari hebben we weer video contact met Justus. We hebben hem ook gevraagd een korte rapportage op te stellen voor onze donateurs.

Hieronder het Financieel Verslag 2017.

Helaas hebben we de begrote inkomsten (€ 7.500) uit donaties  niet gerealiseerd. De inkomsten waren € 1.500 minder. De uitgaven zijn € 250 binnen de begroting gebleven. Het resultaat is – € 1.275.