feb 2014 – Jaarverslag

In 2013 heeft de Stichting in Manda twee projecten ondersteund: het project Studiebeurs en het project Apotheek. In onderstaand jaarverslag een korte samenvatting van de resultaten van deze projecten in 2013 en een financiële verantwoording.

Project studiebeurzen

Elimu Holland geeft sinds 2006 aan alle leerlingen die voldoende punten hebben gescoord op de eindtoets van de primary school een studiebeurs. Tot 2011 bedroeg de bijdrage 50% van het schoolgeld met een maximum van € 60 per jaar. Na 2011 zijn we met de afbouw van het project begonnen: in 2012 betaalde Elimu Holland nog € 60 schoolgeld, in 2013 € 50 en in 2014 is de bijdrage verlaagd naar € 40. Tot nu toe zijn 108 leerlingen met een studiebeurs naar de secondary school gegaan: 65 jongens en 43 meisjes. Van deze leerlingen hebben 21 leerlingen een diploma gehaald en zijn er slechts 4 leerlingen vroegtijdig van school gegaan. Vóór 2006 gingen er nauwelijks of geen leerlingen naar de secondary school. We hebben ook de leerlingen die naar de polytechnische school gaan een bijdrage in de studiekosten gegeven. In 2014 zullen dat er in totaal 19 zijn.

Project Apotheek

Justus Mulwa, oud leerling van Manda, heeft in 2012 het initiatief genomen om in Manda een stichting op te richten met als doel de hygiëne en gezondheid in Manda te verbeteren. De stichting werkt met 12 vrijwilligers die elk de (thuis)zorg voor enkele gezinnen op zich nemen. Het eerste project van de stichting was het opzetten van een apotheek in de medische post van dr. Billah. Elimu Holland heeft in november 2012 € 2.400 beschikbaar gesteld voor een voorraad medicijnen en een klein salaris voor Justus. Het resultaat eind 2013 is als volgt:

  • In 2013 zijn per maand gemiddeld voor € 541 medicijnen verkocht, zij worden maandelijks aangevuld
  • De opbrengst (winst) per maand bedroeg gemiddeld € 85, daarvan werd gemiddeld € 67 uitgegeven aan allerlei kantoorartikelen en gebruiksartikelen.
  • Sinds augustus 2013 beschikt de apotheek over een assistente en een receptioniste (€ 60 per maand)
  • In april 2013 werd de apotheek ruimte geschilderd en geschikt gemaakt als opslagruimte, in januari 2014 komt er weer kleine verbouwing.

De apotheek is volledig self-supporting: alle kosten worden betaald uit de opbrengst.

Jaarrekening Manda

De trouwe donateurs van onze Elimu Holland hebben in 2013 € 4.489 bij elkaar gebracht. Daarnaast ontvingen we € 1.605 aan incidentele donaties voor het medisch project. Van twee organisaties die geld beschikbaar stellen voor goede doelen ontvingen we € 1.000 (Rabobank/Share4you) en € 1.500 (Pelgrimshoeve Zoetermeer). Dankzij al deze donaties hebben we 2013 kunnen afsluiten met een gering tekort van € 56,46.

Den Haag, 10 januari 2014.