april 2013 – Bedankt!

Na het afsluiten van onze grote bouwprojecten in 2011 heeft Elimu Holland zich in 2012 gefocust op onderwijs. Onderwijs is de sleutel naar de toekomst. Sinds 2006 hebben 119 leerlingen van de Manda school een studiebeurs gekregen van Elimu Holland. 98 voor de secundary school, 21 voor de polytechnische school om een vak te leren. 26 leerlingen hebben inmiddels na vier jaar secundary school een diploma gehaald. We hebben onze man in Kenia (James) gevraagd precies in beeld te brengen wat de leerlingen na de secundary school zijn gaan doen. Ik hoop daarover in mei, als we weer in Kenia zijn, meer te horen.

Justus Mulwa, oud leerlingen van Manda, heeft met steun van Elimu Holland een studie afgerond op de universiteit in Nairobi en is nu social verpleegkundige. Hij heeft een stichting opgericht in Manda die zich tot doel heeft gesteld de medische zorg in Manda te verbeteren. Hij werkt samen met de dokter van de medische post, dr. Billah. Elimu Holland heeft eind 2012 een bedrag van bijna € 3.500 beschikbaar gesteld aan deze stichting om dit project een kans te geven. Van dit geld heeft Justus samen met de dokter een medische dag georganiseerd. Alle kinderen van de school zijn op die dag onderzocht en behandeld voor allerlei kwalen. Er zijn medicijnen gekocht en van dit bedrag wordt ook een deel van het salaris van Justus in 2013 betaald. We ontvangen maandelijks een verslag van de activiteiten.

Financieel verslag 2012

Inkomsten

 1. Donaties algemeen                 3.853
 2. Donaties studiefonds              6.698
 3. Donaties medisch centrum     2.250
 4. Totaal                                   12.801

Uitgaven

 1. Kosten organisatie                     503
 2. Stichting- en bankkosten           381
 3. Studiebeurzen                         7.223
 4. Medisch project                       3.466
 5. Salarissen en email                 1.265
 6. Tekort                                           37
 7. Totaal uitgaven                    12.801