aug 2012 – Adelaar vleugellam

Op onze reis In maart hebben we de conclusie getrokken dat het niet goed gaat met onze school in Manda. Van alle mooie plannen om de watertank te repareren, om toiletten te bouwen, om bomen te planten en om maïs en groenten te verbouwen is niet veel terecht gekomen. In juni was ik opnieuw een week in Kenia en ook een dag op onze school. Ik schrok van de negatieve signalen: twee onderwijzeressen die hun schoolgeld nog niet ontvangen hadden om hun studiekosten te betalen, ontevreden ouders, wat is er aan de hand? Het schoolhoofd verzekert me dat er niets aan de hand is en dat alles goed komt, maar ik heb het gevoel dat het niet goed zit. Het is heel moeilijk om er als buitenstaander op zo’n afstand helder zicht op te krijgen. Ik heb geconstateerd dat de schoolrekening niet klopt en dat de financiële rapportages achter blijven. Alice, ons schoolhoofd, is slordig en is de greep op de school en de ouders kwijt is. De school maakt een gelaten indruk, de spirit is weg, geen communicatie. Ik ben boos en teleurgesteld.

Ik spreek er over met James Jomo, een Keniaan die werkzaam is voor enkele andere Nederlandse projecten. Hij is betrouwbaar, hij kent de community van Manda en is nauw betrokken bij de technische school van Manda. Ik vraag hem of hij bereid is om te onderzoeken wat er aan de hand is op de primary school en of hij namens onze stichting toezicht wil houden op de gang van zaken. Hij wil dat graag doen en we maken hierover afspraken. Ik heb een contractje opgesteld, James gaat het studiefonds beheren en toezicht houden op kleine projecten.

Het is nu augustus en James houdt me wekelijks op de hoogte van de stand van zaken. Hij beheert het studiefonds en heeft gesprekken georganiseerd met de ouders en de leraren. Hij rapporteert dat het met de financiën niet goed zit. Ouders en leraren zijn ontevreden over het schoolhoofd en hebben dit gerapporteerd bij de Keniaanse overheid. James zorgt er voor dat het schoolgeld van de leerlingen op de juiste plaats komt en dat de leraren hun studie kunnen voortzetten. Het is nu afwachten of er zicht komt op de problemen.