Ons nieuwe studiebeursprogramma is van start

Het is gelukt! Een groep van 29 studenten kan, dankzij onze studiebeurzen, beginnen aan een vervolgopleiding na de middelbare school. Deze groep bestaat niet alleen uit studenten die net klaar zijn met het voortgezet onderwijs, maar we hebben ook studenten opgenomen die al één of twee jaar bezig waren met een opleiding. Gelijke monniken, gelijke kappen: ook zij kunnen deelnemen aan het programma.

Sinds we, tijdens ons bezoek aan Kenia in augustus, het idee kregen om ook studiebeurzen voor de universiteit en het college aan te bieden, is er veel gebeurd. Onze eerst stap was het plan uit te werken en voor te leggen aan ons bestuur. Zo’n grote uitbreiding van ons sponsorschap verdient goedkeuring van ons bestuur. Toen we die goedkeuring hadden, volgde de uitdaging voldoende donateurs te vinden. We hebben daarvoor vooral vrienden, bekenden en collega’s benaderd. En gelukkig was er genoeg enthousiasme om een steentje bij te dragen aan deze studiebeurzen. Geweldig! We kunnen door. 

Ondertussen hebben we met onze vertrouwenspersonen in Kenia, Eunice en Samuel, het plan verder uitgewerkt. We hebben met hen besloten welke studenten in aanmerking komen, welke kosten zij dan maken en welke bijdrage wij vanuit Elimu kunnen doen. Maar ook hebben we vastgelegd welke prioriteiten we stellen indien we keuzes moeten maken. Daaruit is een folder ontstaan met de spelregels, zodat studenten en ouders begrijpen welke regels er gelden en hoe ze zich kunnen aanmelden.

Tijdens hun ‘grote’ vakantie (afgelopen december en januari) konden studenten zich aanmelden. Eunice en Samuel zijn langs de gezinnen in Manda gegaan om te kijken welke studenten met hulp van Elimu alsnog door willen leren. 29 Kinderen waren geïnteresseerd en hebben zich opgegeven,  

Zo is het programma vol! De meeste studenten zijn zelfs al begonnen aan hun nieuwe studie. Deze week zijn de eerste studiebeurzen overgemaakt. Vooral dankzij jullie, onze donateurs! 

Fijn! 

Johan en Bart