We zijn terug!

Mijn neef Bart, mijn kleinzoon Chris en ik, zijn na twee weken van hernieuwde kennismaking en geladen met nieuwe ideeën weer in Nederland. Ons verblijf heeft nieuwe inzichten opgeleverd:

  • We zien mooie resultaten na 20 jaar werken in Kenia
  • Ons studiebeurzen programma is effectief, maar kan beter
  • Het project van Justus heeft potentie, maar is nog niet duurzaam
  • Het is tijd om de zorg voor ons project over te dragen

Resultaten

Na zeven jaar was het weerzien van een paar bekende mensen in Manda hartverwarmend. We hebben thee gedronken bij Mme Perice, de gepensioneerde teacher van Manda. Ik vind haar de beste teacher van de hele wereld vind. Haar klas was één en al aanschouwelijke ruimte met letter- en cijferkaarten, een winkeltje, een tuintje: alles zelf gemaakt om de kinderen te laten voelen, kijken en luisteren. Ze praat zacht, laat kinderen zelf leren, zingt, danst, het was een feest om naar haar onderwijs te kijken.

Mme Perice

De resultaten van de school zijn goed, het afgelopen jaar gingen 76 kinderen van school, waarvan 58 kinderen met een studiebeurs naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan (76%). In 2000, toen we hier voor het eerst waren, was dit ondenkbaar.

De polytechnische school functioneert goed, de overheid heeft de bekostiging van de school geheel overgenomen, de school is uitgebreid en telt 9 vakgebieden, zoals kleding maken, smeden, metselen, timmeren, landbouw, metaalbewerken, houtbewerken, enz. Er is ook een slaapzaal voor inwonende meisjes.

Praten met de nieuwe directeur (tweede van rechts)

Studiebeurzen programma

We hebben 12 (oud)studenten geïnterviewd die in de afgelopen jaren een met studiebeurs van onze stichting naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Zonder die beurs hadden ze niet kunnen doorleren. Maar we constateren ook dat ze met een certificaat of diploma in het voortgezet onderwijs niet veel kans maken op een goede baan. De meesten hebben een klein baantje of zijn nog zonder werk. Grace, een vrouw van 29 jaar, heeft een opleiding afgerond als teacher met een certificaat, maar kan geen baan vinden. Er zijn wel vacatures , maar de overheid heeft geen geld om meer teachers te betalen. We willen het studiebeurzen project uitbreiden voor leerlingen die willen doorstuderen.

Grace
Grace

Comrade Kids

Het bezoek aan Justus was een feestje. We ontmoetten blije kinderen die ons lieten genieten van prachtige liederen. Mooi om te zien hoe Justus werkt en de kinderen helpt om hun talenten te ontwikkelen. Bart en ik hebben zijn project het afgelopen jaar gesteund onder de voorwaarde dat het na twee jaar selfsupporting zou zijn. Daar ziet het nog niet naar uit. We hebben hierover indringend gesproken en afspraken gemaakt.

Zingen met de Comrade Kids

Taken overdragen

Het is tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Ik heb twee weken opgetrokken met mijn neef Bart, zijn hart voor Manda zit op de goede plaats. De komende maand trek ik me terug en neemt hij de verantwoordelijkheid voor onze projecten over. Ik blijf betrokken, maar op afstand.

Bart overhandigt 10 laptops aan Justus