Jaaroverzicht 2022

2022: Wat een mooi jaar voor Manda!

Terug naar Kenia, de lat omhoog en een nieuw bestuur

Weten jullie nog dat we twintig jaar geleden startten met de bouw van een basisschool? Doel was toen om alle kinderen van Manda naar de basisschool te laten gaan. Dat doel is al lang gehaald. Dit jaar is het gelukt om acht op de tien basisschoolkinderen hun studie voort te laten zetten op de middelbare school. Mede dankzij studiebeurzen van Stichting Elimu Holland. Een geweldig resultaat, waarvoor ons grote dank aan alle donateurs!

Bezoek aan Kenia

Wat mooi dat wij een aantal studenten van Manda hebben ontmoet tijdens ons bezoek aan Kenia in augustus van dit jaar. Johan, Bart en Chris (de oudste kleinzoon van Johan) zijn bijna twee weken in Kenia geweest om polshoogte te nemen, nieuwe afspraken te maken, maar ook om gewoon te genieten van het land, de mensen en de natuur. Een heerlijke periode was het. Hoogtepunten waren het bezoek aan onze bekenden in Manda en de gesprekken met de kinderen die met onze hulp doorgeleerd hebben.

Een ander hoogtepunt was het bezoek aan Comrade Kids. We hebben zelf kunnen ervaren dat dit project van Justus de kinderen sterker maakt en hen zelfvertrouwen geeft. Goed dat we dit project ook steunen.

De lat omhoog

Ons bezoek aan Manda en de gesprekken met de studenten die gebruik maken van onze studiebeurzen, inspireerden ons tot een volgende ontwikkeling: We willen starten met studiebeurzen voor kinderen die na de middelbare school verder willen leren op universiteit en college. Dankzij een aantal nieuwe sponsors gaat dit ook gebeuren! Binnenkort vertellen hier graag meer over. We zijn zo opgetogen dat we na basisschool en middelbaar onderwijs, nu ook hoger beroeps- en universitair onderwijs binnen bereik van Manda brengen!

Uitbreiding bestuur

Bart van Muijen is toegetreden tot het bestuur van de stichting Elimu Holland. Hij neemt het projectleiderschap over van Johan Gelauf. Gelukkig blijft Johan nog wel in het bestuur om zo zijn ervaring en kennis op een rustige en gedegen manier over te dragen. We zoeken overigens nog iemand die de voorzittersrol wil overnemen. We kijken uit naar een bevlogen persoon om vooral betrokken te zijn bij de het werk in Kenia. Verder zal het gaan om één of twee vergaderingen per jaar. Moet lukken toch?