Nieuwe donateurs

Welkom aan onze nieuwe donateurs!

Ook in Kenia is het nu schoolvakantie. En tijdens deze vakantie inventariseert de schoolleiding in Manda welke kinderen door willen leren èn zelf een deel van de opleidingskosten kunnen betalen. Want, zoals we al eerder communiceerden: de volgende stap in onze hulp aan Manda
bestaat uit een nieuw studiebeurzen project. Een aantal van de kinderen die met onze hulp middelbaar onderwijs heeft doorlopen, wil graag verder leren. Op een beroepsopleiding of zelfs de universiteit.

Tijdens ons bezoek in augustus vertelden de studenten ons over deze wens. Ook in Kenia geldt dat beter onderwijs meer kans biedt op een (goede) baan. Maar een studie is duur, soms is ook kost en inwoning nodig. De overheid betaalt een deel mee, toch lukt het vaak niet om de
benodigde middelen bij elkaar te sprokkelen.

We zijn daarom het programma gestart met onze vertrouwenspersonen Eunice Mwangangi en Samuel Kalama in Kenia. En volgens onze bekende regels: wij dragen voor maximaal de helft bij aan de kosten voor de studie. In de loop van januari spreken we met Eunice en Samuel en kunnen we bepalen hoeveel en welke kinderen met onze hulp naar het hoger onderwijs
kunnen. We zijn erg benieuwd en houden de donateurs natuurlijk op de hoogte.

Want een programma bedenken en in Kenia de juiste kandidaat studenten vinden is slechts de ene kant van het verhaal. Het geld in Nederland bij elkaar sprokkelen is een heel ander verhaal. Daarom zijn Johan en Bart in de afgelopen maanden op zoek gegaan naar sponsors in de eigen kring. En we werden niet in de steek gelaten! Met trots kunnen we melden dat we inmiddels twintig nieuwe donateurs gevonden hebben. Geweldig bedankt! Natuurlijk zijn we net zo blij met de bestaande donateurs die ons blijven steunen. Dankzij jullie kan Elimu zijn werk doen.