Opbrengst Sinterklaas Actie € 5.000

De Sinterklaas Actie die in december door medewerkers en vrijwilligers van her Stanislas College in Delft en omstreken is gehouden heeft dit jaar veel geld opgebracht. Onze Stichting heeft een donatie ontvangen van € 5.000. Deze bijdrage vormt een stevige basis voor het studiefonds voor de kinderen van Manda voor de komende vier jaar. Om onze bijdrage in vier jaar af te bouwen hebben we ongeveer € 10.000 nodig. We hebben inmiddels van ruim 30 donateurs een toezegging dat zij ons de komende jaren blijven steunen. Dat betekent dat wij de leerlingen en ouders van Manda de garantie kunnen geven dat we hen vier jaar blijven steunen bij de omschakeling naar een eigen fondsenwerving.

Wij bedanken de vrijwilligers en medewerkers van het Stanislas College voor hun inzet. Onze bijzondere dank gaat naar Bea Nolden die ons in contact heeft gebracht met de Sint Nicolaas Actie van het Stanislas College.