De adelaar fladdert

Alice staat lachend voor de school, naast het schoolhoofd staat Margareth, de voorzitter van de schoolcommittee. We omhelzen elkaar, de leraren komen een voor een gedag zeggen. Na de begroeting gaan we gaan we alle klassen langs om de kinderen gedag te zeggen en snoepjes uit te delen. We komen niet weg zonder in elke klas een liedje te zingen. In de afgelopen jaren hebben ze al heel wat Hollandse liedjes geleerd (we hebben die in het Engels vertaald).

Na de ontmoeting met alle kinderen hebben we een gesprek met de schoolcommittee. Hoe gaat het met de jonge adelaar? Ze doen hun uiterste best om ons te pleasen, we krijgen een hele lijst met acties die ze gaan ondernemen:

  • de school verven
  • de goten en de watertank repareren
  • subsidie aanvragen voor nieuwe toiletten
  • nieuwe bomen aanplanten
  • mais en bonen aanplanten

Eigenlijk weinig nieuws onder de zon, we hadden meer verwacht. We hebben doorgevraagd naar hun acties om geld te verzamelen. De opbrengst van het schoolakkertje (mais en bonen) is gebruikt om de kinderen op school eten te geven. Een klein deel is verkocht, de opbrengst is Ksh 1500. Ze willen voorlopig alleen maar geld sparen en nog niets uitgeven. In het najaar zullen een aantal bomen worden verkocht. Er is al contact met een houthandelaar.

Een lichtpuntje is dat de school meer aandacht gaat geven aan de Engelse Taal. Engels is de sleutel tot het succes in het onderwijs. Als je niet goed Engels leest, kan je geen hoge score halen op de schooltest. Ik heb met een aantal kinderen per klas een afspraak gemaakt dat zij in oktober een spreekbeurtje houden over een Engels boek dat zij gelezen hebben. Dat vonden zij heel leuk. Voor die kinderen neem ik Engelse leesboeken mee. De ouders kunnen binnenkort ook weer leren lezen en schrijven in de Adult Class. Op Manda gaat er weer een komen. Ook dat kan het gebruik van Engels thuis en op school bevorderen.

We hebben ook vragen gesteld over de problemen die er in oktober waren rond een paar meisjes van school waren gehaald om te worden uitgehuwelijkt. Deze problemen lijken te zijn opgelost. Als zich een geval voordoet werkt iedereen er aan mee om het betreffende meisje in staat te stellen zo snel mogelijk weer naar school te gaan. Schoolhoofd, village leader en ouders werken nu goed samen.

Aan het eind van de middag hebben we nog een bezoekje gebracht aan de polytechnische school. De school telt 33 leerlingen, maar hij ziet er veel beter uit dan een jaar geleden. Er is veel activiteit en er wordt serieus gewerkt in de verschillende klassen. Het waterproject loopt goed en ook de schooltuin ligt er prachtig bij. Er wordt ook gewerkt aan een grote kippenstal.

Op de terug weg naar ons hotel trekken we de conclusie dat de adelaar fladdert, maar nog niet goed weet waar hij moet landen. We kregen wel een groot compliment van onze ouders: jullie zijn geen sponsor meer en toch blijven jullie terugkomen! Ze straalden, wij komen in oktober weer terug om te zien of de adelaar kan vliegen!