naar 2012: Plan B – De Manda Coöperatie

Vorig jaar sprak ik met één van de vaders van Manda over zijn werk en inkomen als kleine zelfstandige boer. Ons gesprek kreeg een verrassende wending: naast het werken op zijn eigen erf (shamba) werkt hij samen met 19 boeren in een coöperatie. Zij hebben samen een stuk land gepacht waarop zij maïs en groenten verbouwen. De oogst wordt opgeslagen in een voorraadschuur. Zodra de droge tijd aanbreekt verkopen ze de maïs tegen een hoge prijs. Dit initiatief is past in het beeld van de zelfsturende community van Manda. Deze boeren tonen initiatief met voor Afrikaanse begrippen nieuwe kanten:

  • Zij zien voordelen in samenwerking
  • Zij denken toekomstgericht
  • Zij hebben nagedacht over mogelijkheden om extra inkomsten te genereren.

Ik denk dat dit initiatief onze steun verdient. We kunnen deze boeren helpen bij het kopen van het stuk land door bij te dragen in 50% van de kosten. Voor het stuk land moet naar verwachting € 800 worden betaald. Als we in dit initiatief investeren, stel ik als voorwaarde dat zij 10% van de opbrengst van de oogst in het Manda Fonds stoppen!