Manda heeft ons meer dan ooit nodig

Het is warm in Kenia, heel warm. Het heeft vorige week twee dagen geregend, maar dat was een druppel op een gloeiende plaat. De mensen wachten op de regentijd die in maart aanbreekt, zodat ze weer maïs kunnen aanplanten.

Op 1 maart vertrekt Johan Gelauf naar Kenia om onze school in Manda te bezoeken. Hij zal twee dagen op school verblijven om te horen hoe het gaat. Miraji is er niet meer, hij gaat op zoek naar een vervanger die in staat is leiding te geven aan het project. Dit jaar hebben geld nodig voor de volgende projecten:

– studiefonds leerlingen – 80 leerlingen: € 5.600

– studiefonds leraren – 7 leraren: € 2.750

– salaris 4 kleuterleidsters: € 1.320

Onze bijdrage aan deze projecten is max 50% van de totale kosten.

Daarnaast willen we 50% bijdragen aan enkele kleinere projecten, maar alleen als de community ook 50% voor haar rekening neemt. We schatten in dat we dit jaar in totaal € 12.000 nodig hebben om alle projecten te kunnen uitvoeren. Zoeveel geld hebben we (nog) niet in kas.

We doen een beroep jou en al onze vrienden om de bijdrage voor dit jaar spoedig over te maken op onze rekening, zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.