108 Studiebeurzen!

In april zijn de scholen in Kenia begonnen aan een nieuw schooljaar na de corona periode. Het hoofd van de Manda Primary School heeft geïnventariseerd welke leerlingen in aanmerking komen voor een studiebeurs van onze stichting. Voor deelname aan ons project stellen wij de volgende condities:

 • alleen leerlingen die in Manda wonen
 • de leerlingen staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs
 • alle nieuwe leerlingen in klas 1 komen in aanmerking ongeacht de hoogte van de KCPE score
 • de leerlingen die overgaan naar een hogere klas krijgen alleen een studiebeurs als hun resultaten in het vorige schooljaar C- of hoger zijn.
 • De hoogte van de studiebeurs in niet meer dan 50% van het totale schoolgeld en bedraagt per jaar:
  dagschool: 40 euro
  kostschool: 60 euro
  technische school: 20 euro

Dit jaar krijgen 108 leerlingen een studiebeurs, een record aantal leerlingen. De totale kosten die voor onze rekening komen, bedragen € 4.000.
Het afgelopen jaar verlieten 76 leerlingen de Primary School en van hen starten er 58 met een studiebeurs op een school voor voortgezet onderwijs. 50 Leerlingen zijn met een studiebeurs overgegaan naar een hoger leerjaar. Een mooi resultaat!