Emmaculata Mbinya Joshu

Emmaculata (Emma) Mbinya Joshua is 29 jaar oud. Ze woont in Mombassa, de grote havenstad aan de kust.

Ze verliet de basisschool in Manda in 2007 om vervolgens naar middelbaar onderwijs in Mamba te gaan, aan de St Josepg School. Dat was een mooie tijd voor haar. Haar favoriete vakken waren Engels en Biologie. Dankzij de bijdrage van Elimu was het schoolgeld geen zorg voor haar en haar familie. Van 2012 tot 2019 ging Emma naar college. Dat was een pittige tijd waarin ze overdag werkte en ’s avonds studeerde. Momenteel werkt ze als assistent administrateur in een scheepswerf in Mombassa. Ze is voornemens door te leren, wellicht zelfs in een hele andere richting. Ze is trots op was ze bereikt heeft en waar ze nu staat in haar leven!